mikko-vaaka2

Kansanedustaja Mikko Kärnä: Arktinen huippukokous pidettävä arktisella alueella

Keskustan lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä ehdottaa, että Arktinen huippukokous tulee järjestää Suomen arktisella alueella eikä Helsingissä. Kansanedustaja nostaa yleiseen keskusteluun, että Helsinki ei varsinaisesti kuulu arktiseen alueeseen.

–         Arktinen huippukokous ei ole arktinen huippukokous, jos se pidetään Helsingissä. Arktinen alue loppuu suurin piirtein Oulun kohdalla ja historiallisesti arktinen politiikka on saanut alkunsa vuonna 1991 Rovaniemi -prosessissa ja ministerikokouksesta.

Kärnä ihmettelee, että Arktista huippukokousta oltaisiin viemässä pois arktiselta alueelta. Arktisen huippukokouksen järjestämiseksi Rovaniemellä on monia hyviä perusteluita. Rovaniemellä on potentiaalia kasvaa merkittäväksi kokous- ja kongressimatkailukaupungiksi alueen hallinnollisen aseman, koulutus- ja tutkimusyhteisöjen, saavutettavuuden ja hyvän palvelutarjonnan ansiosta.

–        Kiinnostus arktisia alueita kohtaan on kasvamassa. Lapin yliopiston arktisen keskuksen roolin vahvistuminen ja mahdollisen Euroopan unionin arktisen informaatiokeskuksen perustaminen yliopiston yhteyteen lisää myös Rovaniemen kiinnostavuutta Arktisen huippukokouksen näyttämönä.