Timo_H_web

Kansanedustaja Timo Heinonen vaatii Valtiovarainministeriötä takaamaan riittävät kuntoutusrahat sotaveteraaneille

Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen vaatii Valtiovarainministeriötä varaamaan suoraan riittävät kuntoutusmäärärahat sotaveteraaneille. Useana vuonna, eduskunnan juhlapäätöksestä huolimatta, valtiovarainministeriö on leikannut kuntoutusmäärärahoja ja eduskunta on joutunut sitten omassa käsittelyssään korjaamaan niitä riittävälle tasolle. Heinonen pitää tällaista käsittelyä moitittavana ja turhanaikaisena työnä.

– Sotiemme veteraanien ja heidän puolisoidensa joukko harvenee kovaa vauhtia ja keski-ikä on jo reilusti yli 90 vuoden. Maamme täyttää ensi vuonna 100 vuotta itsenäisenä Suomena ja se omalta osaltaan, mutta ennen muuta näiden naisten ja miesten työ sodissamme velvoittaa meitä kantamaan heistä vastuun loppuun asti, muistuttaa Timo Heinonen.

Suomessa elää yhä noin 22 000 vuosien 1939–1945 sotiemme veteraania ja heidän keski-ikänsä on jo 91,5 vuotta. Veteraanien määrä vähentyykin nopeasti ja Sotaveteraaniliiton mukaan vuoden 2020 lopussa veteraanien määrä on 6 500 ja vuoden 2025 lopussa enää 1 200.

– Valtiovarainministeriön ei tule leikata enää tänä syksynä, tehdessään Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 2017 budjettia, mutta ei myöskään enää tulevinakaan vuosina, veteraanien ja heidän puolisoidensa kuntoutusmäärärahoja. Määrärahat tulee pitää sellaisella tasolla, että se riittää takaamaan jokaiselle kunniakansalaisellemme riittävän hoidon ja hoivan ja arvokkaan vanhuuden.

Heinonen antaa myös täyden tukensa Veteraanijärjestöjen esitykselle sotainvalidien kunnallisten avopalvelujen haitta-asterajan alentamista 10 prosenttiin. Lisäksi järjestöt ovat esittäneet, että rintamaveteraanien kunnalliset avopalvelut turvattaisiin kaikille rintamaveteraaneille saattamalla tarvittavat määrärahat pysyvästi “palveluiden tarvetta vastaavalle tasolle”, kuten tällä hetkellä on tehty vähintään 15 prosentin haitta-asteesta kärsiville sotainvalideille. Kunnallisia avopalveluita ovat muun muassa ateria-, kuljetus-, siivous-, vaatehuolto ja muut kodinhoitopalvelut.

– Jokainen sotamme läpikäynyt on jo niin korkeassa iässä, että ei enää minusta pitäisi laskea erillisiä sotainvaliditeettiasteita vaan taata jokaiselle veteraanille tarvittava hoito, painottaa Timo Heinonen.

Valtiovarainministeri päättää valtiovarainministeriön ehdotuksesta valtion talousarvioesitykseksi heinä-elokuussa ja toimittaa ehdotuksen ministeriöille. Ehdotus menee tämän jälkeen eduskunnan käsiteltäväksi mikä hyväksyy tulevan vuoden talousarvion joulukuussa 2016.