Anttila, Sirkka-Liisa kesk

Keskustan kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila:

Sosiaali- ja terveyspalvelujen perustason lähipalvelut määriteltävä laissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen lainsäädäntöä viimeistellään parasta aikaa. Hallituksen tulee valmistella lainsäädäntöön määräykset lähipalveluista. Lähipalvelut on määriteltävä niin, että ihmiset todella pääsevät hoitoon ja saavat tarvitsemansa sote:n perustason palvelut omissa kunnissaan lähipalveluina.

Ilman lähipalvelujen tarkkaa määrittelyä laissa hallituksen lupaukset paremmasta lääkäriin ja hoitoon pääsystä vaarantuvat. Siksi vaadin hallitusta kirjaamaan sote-lakeihin lähipalvelut määrittelevät pykälät, jotka turvaavat sote-peruspalvelut lähipalveluina kotikunnissa. Laki on paras keino velvoittaa maakunnat lähipalvelujen turvaamiseen.

Sosiaali- ja terveyspalvelut uhkaavat keskittyä maakuntakeskuksiin

Sote-palvelujen maakuntatason valmistelusta kuuluu palvelujen keskittämisen uhkakuvia. Maakuntakeskuksilla on suurta innokkuutta keskittää palveluja enenevästi maakuntakeskukseen. Vastuu palveluiden järjestämisestä on maakunnalla ja se päättää mihin palvelut sijoitetaan. USA:n presidentinvaaleista tuttu asenne USA ensin, on siirtynyt Suomeenkin ja näkyy voimistuvasti maakuntatason sote-valmistelussa.

On myös erittäin huolestuttavaa, että palveluja karsitaan alueilta, jotka ovat kehittäneet omat sote-palvelunsa esimerkillisen toimiviksi ja tehokkaiksi. Vaatimuksena on kuultu palvelutason laskeminen maakunnan heikoimman seutukunnan tasolle. Eriarvoisuutta maakunnan sisällä ei voida sallia.

Riihimäen seutu on varoittava esimerkki

Hämeessä on varoittava esimerkki: Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä on ajanut tekemillään päätöksillä Lopen ja Hausjärven terveydenhuollon palvelut kokonaan Riihimäelle. Lähes 9000 asukkaan suuruisissa kunnissa ei ole omaa terveysasemaa. Jos tämä kunnan väestöpohja otetaan Hämeessä sote-kuntatason palvelujen perustaksi, loppuvat nykyiset terveysasemat kaikista muista maaseutukunnista paitsi Hattulasta ja Janakkalasta.

Sote-uudistuksen suurin uhka on maakunnan maaseutumaisten seutujen joutuminen suureen näivettymiskierteeseen, jos emme kykene nyt estämään tätä palvelujen keskittämiskehitystä maakuntakeskuksiin. Perustason palvelujen vieminen kauas uhkaa maaseutualueiden elinvoimaa kaikkein vakavimmin.