1013858_10153808047754528_3691066192216526333_n

Oppositiojohtajien annettava selvitys turvapaikkapoliittisesta linjastaan

Keskustan kansanedustaja ja maahanmuuttoa käsittelevän hallintovaliokunnan jäsen Mikko Kärnä vaatii oppositiojohtajilta selvitystä omasta turvapaikkapoliittisesta linjastaan.

– Tänään RKP:n, vihreiden ja vasemmiston puheenjohtajat ovat kukin vuorollaan arvostelleet hallituksen turvapaikkapoliittisia linjauksia. Oppositiojohtajien olisi nyt syytä selvittää, miksi hallituksen valitsema yhteispohjoismainen linja ei heille kelpaa ja millaiseksi he näkevät Suomen tilanteen muodostuvan, mikäli linjamme poikkeaa muista pohjoismaista? Nyt oppositio huutelee, vaikka on ihan selvää, että ilman yhteispohjoismaisia ratkaisuja tilanne Suomessa olisi kaoottinen.

Kärnä muistuttaa, että hallitus on vaikeassa taloudellisessa tilanteessa määrätietoisesti lisännyt maahanmuuttoviraston määrärahoja, jotta turvapaikkahakemukset kyettäisiin käsittelemään asianmukaisesti ja ilman tarpeetonta viivettä. Maahanmuuttovirastoon on palkattu paineen helpottamiseksi satoja uusia työntekijöitä tämän ja viime vuoden aikana.

– On huolestuttavaa, mikäli oppositiojohtajat muodostavat käsityksensä Maahanmuuttoviraston toiminnasta Helsingin Sanomien artikkelissa haastateltujen nimettömien virkamiesten ja turvapaikanhakijoista elantonsa saavan asianajajan käsitysten pohjalta. Kannattaa ottaa itse asioista selvää, kansanedustajilla on laajat tiedonsaantioikeudet.

Kärnä korostaa, että hädänalaisia on autettava, mutta muistuttaa samalla, että turvapaikkajärjestelmäämme on myös käytetty massamaisesti väärin.

– Vähät resurssit on kohdennettava niille, jotka todella ovat avun tarpeessa. Suurin osa eurooppaan saapuneista turvapaikanhakijoista ei tällaisia ole. Arvostelun sijaan voisi olla hedelmällisempää pohtia yhdessä, miten apu saadaan paremmin kohdentumaan niille, jotka sitä todella tarvitsevat. Samalla olisi hyvä miettiä, millaisen roolin haluamme esimerkiksi pohjoismaiden neuvoston ottavan tässä asiassa.