1013858_10153808047754528_3691066192216526333_n

Keskustan lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä on erittäin tyytyväinen liikenneministeriön kannasta, jonka mukaisesti Jäämeren rautatieyhteyden ja Tallinnan tunnelin rakentaminen tulee selvittää yhtenä kokonaisuutena.

– Kiitän pohjoismaisena yhteistyöministerinäkin toimivaa liikenneministeri Anne Berneriä tästä linjauksesta. On erittäin tärkeää, että nämä kaksi hanketta niitataan yhteen ja luodaan koko Suomen yhdistävä hanke, jonka lopputuloksena voidaan rakentaa täysin uusi väylä arktiselta Jäämereltä Euroopan ytimeen. Nyt tarvitaan koko maan ja koko poliittisen kentän yhteistyötä hankkeen toteuttamiseksi.

Kärnän mielestä pohjoismaiden on aivan ensimmäiseksi yhdessä päätettävä, suunnitellaanko rata Tromssaan vai Kirkkoniemeen.

– Yksikään valtio, saati Lapin maakunta, ei voi tätä yksin päättää, vaan ratkaisun on palveltava kaikkia osapuolia parhaalla mahdollisella tavalla. Yhdistettynä Tallinnan tunneliin ratayhteys avaisi aivan uusia logistisia mahdollisuuksia pohjoismaiden ja koko Euroopan teollisuudelle sekä matkailuelinkeinolle. Olen iloinen, että asiasta neuvotellaan parhaillaan.

Kansanedustaja toivoo, että Jäämeren rautatien ja Tallinnan tunnelin suunnittelu voidaan käynnistää jo tällä hallituskaudella. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 10,6 – 16,1 miljardia euroa.