Keränen, Niilo kesk
Keränen, Niilo kesk

Pienille sairaaloille tulossa työnjaossa miina

Hallituksen antama Terveydenhuoltolain muutosesitys on rohkea uudistus kohti parempaa sairaanhoitoa. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan jo ensi vuonna.

Maassa tulee olemaan 12 niinkutsuttua laajan päivystyksen sairaalaa. Päivystyksen laajuus on kuitenkin liukuva käsite, ja noiden kahdentoista ulkopuolelle jäävissä keskussairaaloissa päivystys voi toimia lähes yhtä monella erikoisalalla. 

Uudistukseen liittyy myös sairaaloiden valtakunnallinen työnjako, perusterveydenhuollon kiirevastaanottojen laajentaminen iltoihin ja viikonloppuisin,  sekä sosiaalipäivystyksen järjestäminen.

Kaikki anestesiaa vaativa kirurginen toiminta tulee ehdotuksen mukaan kuitenkin keskittää sairaaloihin, joissa toimii ympärivuorokautinen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystys. Tämä lopettaa leikkaustoiminnan hyvin toimivissakin pienemmissä sairaaloissa, siis entisissä aluesairaaloissa sekä aluesairaalan tapaan toimivassa Kuusamon terveyskeskuksessa.

Lakiehdotus ei siten anna sairaanhoitopiirille,  erva-alueille tai tuleville sote-maakunnille mitään mahdollisuuksia sopia leikkaustoimintatyönjaosta. Leikkausten  keskittäminen keskussairaaloihin voi pakottaa lisärakentamiseen,  kun taas toisaalle jää tyhjiä ja hyvin varustettuja tiloja sekä osaavaa henkilöstöä.

Tämä valuvika tulee korjata eduskuntakäsittelyssä.