1387550165051_1_large

Suomen Keskustanaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Elsi Katainen katsoo, että tasa-arvotyön tarve suomalaisessa yhteiskunnassa on edelleen suuri. Erityisesti Katainen näkee tarvetta naisten määrän lisäämiselle tehtävissä, joissa käytetään taloudellista valtaa. Elsi Katainen piti juhlapuheen sunnuntaina Pohjois-Karjalan Keskustanaisten Marjatanpäivän ja Suomen Keskustanaisten 75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestetyssä juhlassa Valtimolla.

–          Maailmanlaajuisesti naisten määrää valtapaikoilla on kasvatettu kiintiöillä. Niillä on vaikutettu ennen muuta asenteisiin eli yhteiskuntaa on totutettu siihen, että naiset käyttävät valtaa siinä missä miehetkin. En edusta itse vahvaa mielipidettä naiskiintiöistä esimerkiksi pörssiyhtiöiden hallituksissa. Olen kuitenkin sitä mieltä, että naisten päätösvaltaa taloudellisissa kysymyksissä on tavalla tai toisella saatava lisättyä myös Suomessa. Se on meidän aikamme tasa-arvotehtävä, Elsi Katainen sanoi puheessaan.

Kataisen mielestä Suomessa naisten ja miesten väliset tasa-arvon ongelmat liittyvät ennen muuta työelämään. EU-tasoisessa vertailussa on Elsi Kataisen mukaan havaittu, että Suomen erityishaasteena on sukupuolten jakautuminen eri sektoreille.

–          Suomessa naisten ja miesten palkkaero säilyy valitettavan suurena. Edelleen myös kotitaloustyöt jakautuvat epätasaisesti. Varsinainen tasa-arvon häpeäpilkku on kuitenkin naisiin kohdistuvan väkivallan määrä, jossa Suomi kuuluu EU-maiden surulliseen kärkiryhmään.

–          Suomessa on edelleen vaikea asenneongelma naisiin kohdistuvan väkivallan suhteen. Ajattelen niin, että naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ ehkäisee kaikkea perheväkivaltaa. Kyse on siitä, että tartutaan yleisimpään väkivallan muotoon ja levitetään samalla ilmapiiriä siitä, että minkäänlainen väkivalta ei ole sallittua, Elsi Katainen linjasi.

Keskustanaisten puheenjohtaja katsoo, että poliittisen naisjärjestön tehtävä on edelleen puhua myös naisten lukumäärällisen edustuksen puolesta kaikilla päätöksenteon tasoilla. Erityisen ajankohtainen asia on Elsi Kataisen mielestä nyt, kun valmistaudutaan kunta- ja maakuntavaaleihin.

–          Keskustanaisten ehdoton lähtökohta on, että naisia ja miehiä on ehdokaslistoilla yhtä paljon. On myös huolehdittava siitä, että vaalien jälkeisissä valintaprosesseissa naiset saavat paikkoja.

–          Sinänsä keskustanaisten poliittisia tavoitteita ei ole tarvetta muuttaa. Me olemme aina olleet heikoimpien ääni. Perheiden ja lasten asia on edelleen keskustanaisten sanoman ydintä, Elsi Katainen muistutti.