Jari-Ronkainen-1_pieni

Kansanedustaja Jari Ronkainen teki kirjallisen kysymyksen alaikäisen nimittämisestä vuoden homoksi

Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen on tehnyt asianomaisen ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen koskien alaikäisen nimittämistä vuoden homoksi. QX-lehden alkuvuodesta järjestämässä Gay Gaalassa 16-vuotias poika valittiin avoimen äänestyksen kautta vuoden homoksi.

”Järjestäjillä on pohtimisen paikka siinä, oliko tilaisuus ja ehdokkuus soveliaita alaikäiselle. Kyseessä oli kuitenkin iltajuhla, johon kuului alkoholin nauttimista ja viittauksia seksuaalisuuteen. Odotan ministerin vastausta siitä, toimittiinko tapauksessa lain hengessä ja hyvän maun puitteissa”, Ronkainen toteaa.

16-vuotias valittiin ehdokkaaksi siitä syystä, että hän oli julkaissut internetissä videon, jossa oli avoimesti kertonut seksuaalisesta suuntautumisestaan. Ronkainen ei tuomitse videota tai sen tekijää, vaan kritisoi nimitystä, joka ei hänen mielestään täysin vastaa ehdokkuuden perusteita ja nosti alaikäisen valtavaan mediajulkisuuteen.

”Mikäli titteli tuli vuoden rohkeasta teosta, olisi se pitänyt nimetä joksikin muuksi kuin vuoden homo. Lisäksi toivotan voimia nimitetylle kaiken mediahässäkän keskellä”, Ronkainen sanoo.

Kirjallisessa kysymyksessään Ronkainen nostaa esiin myös Suomen evankelis-luterilaisen valtionkirkon roolin. Tilaisuudessa vuoden homo -tittelin luovutti Helsingin hiippakunnan piispa Irja Askola.

”En ymmärrä, mikä rooli kirkolla ja erityisesti Irja Askolalla tilaisuudessa oli. Kirkko antaa itsestään hyvin ristiriitaisen kuvan mitä tulee vähemmistöseksuaalisuuteen”, Ronkainen kertoo.

KIRJALLINEN KYSYMYS

ALAIKÄISEN NIMITTÄMISESTÄ VUODEN HOMOKSI

Eduskunnan puhemiehelle

Helmikuussa 16-vuotias poika nimitettiin vuoden homoksi QX Gay Gaalassa Helsingin Savoy-teatterissa. Kyseessä oli yksityinen iltatilaisuus, jossa tarjottiin alkoholia. Tittelin luovutti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Helsingin hiippakunnan piispa Irja Askola. Ehdokkuuden perusteena oli se, että poika oli julkaissut YouTube-kanavallaan videon, jossa oli avoimesti kertonut homoseksuaalisuudestaan.

Erilaiset lastensuojelutahot ovat lausuneet lapsen seksuaalisuudesta seuraavaa:

Väestöliiton mukaan ”Tärkein lapsen seksuaalinen oikeus on saada kehittyä omassa tahdissa ja häiritsemättä, tuettuna ja suojattuna omanlaiseen seksuaalisuuteen.” Mannerheimin lastensuojeluliiton mukaan ”Vanhemman vastuulla on, että nuoren seksuaalinen kehitys saa edetä normaalisti ja turvallisesti, ahdistelijoilta ja pahoilta hämmentäviltä kokemuksilta suojattuna.”

Lastenpsykiatri Raisa Cacciatoren mukaan “Hyvä seksuaaliterveyden perusta luodaan lapsuudessa, jolloin rakentuvat itsetunto, kehonkuva sekä asenteet itsensä suojaamiseen ja arvostamiseen. Siksi lapset ja nuoret tarvitsevat seksuaalisuudelleen tukea ja suojaa. Lasten ja nuorten oikeus kasvurauhaan ja koskemattomuuteen on kerrottava heille myös seksuaalisuuden alueella.”

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ei ole yhdenmukaista kantaa erilaisten seksuaalisuuden muotojen hyväksymisessä, vaan kirkon sisältä löytyy mm. homoseksuaalisuuteen kriittisesti suhtautuvia tahoja.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko soveliasta nimittää alaikäinen vuoden homoksi aikuisten järjestämässä julkisessa ja median seuraamassa iltatilaisuudessa? Toteutuuko lapsen seksuaalisen kasvun vaatima suoja ja turva, mikäli hänet altistetaan kuvatun laiselle julkisuudelle? Minkälaisen viestin valtiokirkon ristiriitainen suhtautuminen seksuaalisuuteen lähettää nuorille ja lapsille?

Helsingissä 15.2.2017

Jari Ronkainen /ps