iz-vC5D2

Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio on jättänyt eduskunnassa tänään tiistaina kirjallisen kysymyksen laittomasti maassa olevien kokoontumisesta julkisella paikalla. Tavio on huolissaan siitä, että valtiovalta on sallinut laittomasti maassa olevien henkilöiden leiriytyä viikkokausia Helsingin ydinkeskustassa, ensin Kiasman edessä ja sitten rautatientorilla.

Tavion mukaan on lakia ja järjestystä halveksivaa, että laittomasti maassa olevien henkilöiden sallitaan organisoitua tällä tavoin. Näin organisoidut laittomasti maassa olevat henkilöt kannustavat systemaattiseen kansalaistottelemattomuuteen, kun he kannustavat vastaavassa tilanteessa olevia jäämään laittomasti maahan.

Tavio katsoo, että laittomasti maassa olevat leiriytyjät pyrkivät vaikuttamaan Suomen kansalaisiin siten, että nämä eivät enää luottaisi tuomioistuimien laillisesti tekemiin päätöksiin. Tavio pitää turvallisuuspoliittisesti vaarallisena, jos toisten maiden kansalaisten sallitaan saapua Suomeen luvatta vastustamaan oikeusvaltiota.

Tavio kertoo, että kokoontumisvapautta voidaan rajoittaa kokoontumislain 10 § nojalla, jos yleisen kokouksen järjestäminen vaarantaa ihmisten turvallisuutta, aiheuttaa huomattavaa haittaa ympäristölle tai häiritsee kohtuuttomasti sivullisia.

– Edelliset hallitukset ovat päästäneet syntymään tilanteen, jossa laitonta maassa oleskelua sallitaan ja katsotaan läpi sormien, Tavio sanoo.

– Herää kysymys, onko laittomasti maassa olevien kokoontuminen kokoontumisvapauden väärinkäyttöä, Tavio jyrähtää.

KIRJALLINEN KYSYMYS

laittomasti maassa olevien kokoontumisesta julkiselle paikalle

Eduskunnan puhemiehelle

Laittomasti maassa olevat henkilöt ovat kokoontuneet viikkokausia kestäneeseen mielenosoitukseen Helsingin ydinkeskustaan, ensin Kiasman eteen, josta heidät sitten siirrettiin kenties vielä näkyvämmälle paikalle rautatientorille.

Valtiovalta on sallinut mielenosoituksen jatkua niin pitkään, että herää kysymys, onko laittomasti maassa olevien kokoontuminen jo pysyvää leiriytymistä. On Suomen lakia ja järjestystä halveksivaa, että laittomasti maassa olevien henkilöiden sallitaan organisoitua tällä tavoin. Näin organisoidut laittomasti maassa olevat kannustavat systemaattiseen kansalaistottelemattomuuteen, kun he kannustavat kaikkia vastaavassa tilanteessa olevia jäämään laittomasti maahan. Samalla he pyrkivät vaikuttamaan Suomen kansalaisiin siten, että nämä eivät enää luottaisi tuomioistuimien laillisesti tekemiin päätöksiin. On turvallisuuspoliittisesti vaarallista, jos toisten maiden kansalaisten sallitaan saapua Suomeen luvatta ja organisoitua vastustamaan hallitsevaa yhteiskuntajärjestystä.

Myös edellisten hallitusten aikana synnytetty tilanne, jossa laitonta maassa oleskelua sallitaan ja katsotaan läpi sormien, on kestämätön.

Julkinen oikeus mielenosoitukseen perustuu perustuslain 13 § jokaiselle turvattuun kokoontumisvapauteen sekä kokoontumislakiin. Kokoontumisvapautta voidaan rajoittaa, jos yleisen kokouksen järjestäminen vaarantaa ihmisten turvallisuutta, aiheuttaa huomattavaa haittaa ympäristölle tai häiritsee kohtuuttomasti sivullisia. Mielestäni laittomasti maassa olevien järjestäytyminen ja julkinen esiintyminen aiheuttavat kaikkia edellä mainittuja.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä huolehtiakseen siitä, että laittomasti maassa olevien järjestäytyminen ei uhkaa yhteiskuntajärjestystä ja kansallista turvallisuutta, ja kuinka pitkään hallitus aikoo sallia laittomasti maassa olevien järjestäytymisen julkisella paikalla?

Helsingissä 7.3.2017

Ville Tavio /ps