Meri, Leena ps

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan valiokuntavastaava Leena Meri

Työ- ja tasa-arvovaliokunta jätti eilen mietinnön nollatuntisopimuksia koskevasta kansalaisaloitteesta. Pian sen jälkeen SDP:n työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenet väittivät hallituksen betonoivan mietinnöllä nollatuntisopimukset ennalleen.

”Ministeri Jari Lindström (ps) on perustanut kolmikantaisen työryhmän pohtimaan, kuinka mm. nollatuntisopimuksista saadaan oikeudenmukaisempia. Nämä ongelmat halutaan ratkaista, mutta työ on vielä kesken”, perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Leena Meri painottaa. ”Tämä oli myös mietinnön tehneen valiokunnan jäsenten tiedossa, myös SDP:n.”

Perussuomalaiset kiittävät kansalaisaloitteen tekijöitä tärkeän asian esille nostamisesta. Aloitetta ei voi kuitenkaan toteuttaa sellaisenaan ja tämä tuli myös esille myös asiantuntijakuulemisissa. Valiokunta totesikin yksimielisesti, ettei kansalaisaloitetta voida hyväksyä. Nollatuntisopimuksiin liittyvä muutostyö ei kuitenkaan pysähtynyt mietintöön.

”Työministeri Lindström on toiminut tässä asiassa poikkeuksellisen tehokkaasti. Harvoin kansalaisaloite saa vastaavia toimenpiteitä jo ennen valiokunnan mietinnön jättämistä. Viime kaudella SDP:n johdolla asiaa yritettiin ratkoa työ- ja elinkeinoministeriössä, mutta mitään muutosta ei saatu aikaan. Nyt on tilanne toinen ja tämä hallitus on tekemässä selviä parannuksia nollatuntisopimuksella työskentelevien asemaan.”

”Kolmikantainen työryhmä on eduskunnan valiokuntaa parempi paikka pohtimaan työelämän lainsäädännön yksityiskohtia. Meillä pitää olla työmarkkinaosapuolet tiiviisti mukana uudistustyössä”, Meri toteaa.