(CC) www.attekaleva.fi

Kansanedustaja Atte Kaleva vaatii Sosiaali- ja terveysministeriötä perustelemaan, miksi erityisesti ravintola-alaan kohdistuvat rajoitukset on katsottu välttämättömiksi koronapandemian suitsimisessa. Tänään jättämässään kirjallisessa kysymyksessä Kaleva toteaa, ettei ministeriö ole avannut rajoitusten perusteita sen paremmin alan toimijoille kuin eduskunnallekaan.

− Ravintoloiden toiminnassa on kysymys useamman perustuslaillisen oikeuden rajoittamisesta. Eduskunta on moneen otteeseen ja varsin johdonmukaisesti edellyttänyt, että tällaiset rajoitukset ovat välttämättömiä, tarkkarajaisia ja oikein kohdistettuja. Jos ministeriö ei kykene päätösten perusteita avaamaan, on varsin perusteltua olettaa, ettei eduskunnan vaatimia edellytyksiä ole riittävästi otettu huomioon, Kaleva sanoo.

Kaleva muistuttaa, että käytännössä kaikki oikeudet ovat suhteellisia. Myös perustuslaillisia oikeuksia on käytännön tilanteissa suhteutettava muihin vastaavan tason oikeuksiin.

− Kun valtiovalta päätösperusteisesti ajaa kokonaisen alan – sen yritykset ja työntekijät – taloudelliseen ahdinkoon, on perustavuudelle asetettava entistäkin suurempia vaatimuksia. Valtioneuvoston ja viranomaisten rajoituspäätöksistä on tullut alalle miljardien eurojen tappiot ja moni työntekijä on menettänyt työnsä, Atte Kaleva toteaa.

Eduskunta on edellyttänyt, että laillisen elinkeinotoiminnan kieltämisestä ja rajoittamisesta aiheutuvat menetykset kompensoidaan alan toimijoille. Esimerkiksi MaRa ry:n mukaan valtion kompensaatiot ovat olleet muutaman prosentin luokkaa tappioista. Muissa Pohjoismaissa kompensaatiotasot ovat selkeästi korkeammat.

− Ministeriö vaikenee kuin muuri. Alan toimijat ovat pyytäneet rajoitusten perusteita moneen kertaan, mutta niitä ei ole saatu. Olen myös itse toistuvasti esittänyt ministeriölle tietopyynnön saamatta lainkaan vastausta. Näyttää vähän siltä kuin ministeriö väheksyisi parlamentarismia ja alan toimijoita.

Kaleva toteaa, että tiedonsaantioikeus on valtiopäivätoiminnan keskeinen edellytys. Hän vertaa STM:n toimintaa muuhun valtionhallintoon, jossa tietopyyntöihin vastataan viipymättä ja usein kysyjä saa vielä neuvoja muidenkin tietolähteiden etsimiseen. Kaleva pyytääkin kirjallisessa kysymyksessään ministeriä kertomaan, mihin toimiin hän aikoo ryhtyä, jotta STM jatkossa kunnioittaisi parlamentarismia, demokratiaa ja kansanedustajien tiedonsaantitarpeita ja miten ministeri aikoo kehittää päätöksistä ja niiden perusteista viestimistä niille, joita päätökset koskettavat.