223467_578471525515681_1741456541_n

SDP:n kansanedustajat Riitta Myller ja Sirpa Paatero vaativat keskiviikkona jätelain (HE 195/2017) eduskuntakäsittelyssä pitämissään puheenvuoroissaan, että 500 000 euron ulosmyyntiraja on poistettava julkisilta yhtiöiltä uudessa jätelaissa.

Ulosmyyntirajalla tarkoitetaan sitä euromäärää, minkä edestä sidosyksiköt voivat myydä palvelujaan muille kuin hankintayksikölle, ilman että hankintayksiköllä on velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa. Säännöksen tarkoituksena on estää julkisyhteisöjä organisoimasta toimintojaan siten, että ne suosivat omia yksikköjään markkinatoimijoiden kustannuksella.

Kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä huomauttaa, että ulosmyynnin rajaamista tällaiseen summaan ei kuitenkaan edes esitetä sovellettavaksi jätealalla uudessa laissa. 

”SDP esittää poistettavaksi jotain, joka ei ole edes mukana uuden jätelain esityksessä. Vaivautuvatko oppositioedustajat edes perehtymään lain sisältöön, ennen kuin esittävät vaatimuksia?”, kysyy Markku Eestilä.

 Jätelaissa pitkän siirtymäajan jälkeen ulosmyyntiraja tippuu 5%-yksikköön, mutta toisin kuin muilla EU:n hankintadirektiivin aloilla, jätealalle ei ole hallituksen esityksessä tulossa 500 000 euron rajaa.

”SDP:n tulisi uuden jätelain hengessä laittaa ajatuksensa vielä kerran kierrätykseen, jos ne siitä selkenisivät ja tulisivat kirkkaampina ulos”, Eestilä toteaa.

Lakiuudistuksen tarkoituksena on kehittää jätealan markkinoita, edistää kilpailua ja luoda parempia edellytyksiä kiertotalouden toteutumiselle.

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru huomautti SDP:tä jo täysistunnossa keskiviikkona 2.5. aiheesta:

“Hallituksen esityksessä nimenomaan sanotaan, että hankintalaista poiketen ulosmyynnin rajaamista enintään 500 000 euroon vuodessa ei kuitenkaan esitetä sovellettavaksi jätealalla tässä laissa, eli tämä huoli on sitten pois.”

Eduskunnan pöytäkirjan kohta: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_44+2018+11.aspx 
Hallituksen esitys: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_195+2017.aspx