Petri Sarvamaa: Kaikki Unkarin EU-varat jäädytettävä

Euroopan parlamentin suurimmat puolueet ovat teettäneet selvityksen, jonka mukaan Unkarin oikeusvaltioperiaatteen rikkomukset ovat niin merkittäviä, että maan EU-varat tulee jäädyttää täysimääräisesti.

”Oikeusvaltiomekanismin mukainen menettely on aloitettu Unkaria vastaan huhtikuussa, mutta avoimeksi kysymykseksi on jäänyt, kuinka suuri osuus Unkarin saamista EU-varoista pitäisi jäädyttää. Nyt meillä on mustaa valkoisella sen suhteen, että Unkarin saamista EU-varoista pitäisi jäädyttää kaikki uuden oikeusvaltiomekanismin avulla”, sanoo Sarvamaa, joka toimi mekanismin pääneuvottelijana Euroopan parlamentissa.

Oikeusvaltiomekanismi kytkee EU:n budjetin rahoituksen oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

”Kuten tiedämme, Unkari on yksi EU:n suurimpia rahallisia hyötyjiä, eikä mistään pienistä summista ole kysymys. Selvityksen mukaan Unkarin oikeusvaltiorikkomukset ovat toistuvia, systeemisiä ja perustavanlaatuisia. Osittainen varojen jäädytys tulisi kyseeseen vain sellaisissa tapauksissa, joissa rikkomukset ovat paikannettavissa tiettyihin rahoituskohteisiin. Näin ei selvityksen mukaan Unkarin kohdalla ole”, toteaa Sarvamaa.

Jäädytettävien varojen määrä on lopulta komission ja neuvoston käsissä.

”Järjestelmälliset oikeusvaltioperiaatteen rikkomukset vaarantavat EU-varoja, eli käytännössä veronmaksajien varat valuvat korruptioon ja oligarkkien taskuun. Lisäksi Unkarin viranomaiset jättävät järjestelmällisesti tutkimatta korruptiota, etenkin jos kyseessä ovat valtion korkeat virkamiehet. Samalla Unkarin oikeuslaitos ja tuomarit ovat yhä enemmän alttiina poliittiselle paineelle. Myös tuomarien nimityksissä korostuu valtapuolueelle ystävämieliset henkilöt”, sanoo Sarvamaa.

“Selvityksen perusteella komissiossa ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen, vaan sen olisi tultava samaan päätelmään myös itse.”, päättää Sarvamaa.