Sarkomaa, Sari kok

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan eläinsuojeluryhmän jäsen Sari Sarkomaa vetoaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppään, jotta pian lausuntokierrokselle lähtevässä eläinsuojelulain uudistuksessa säädettäisiin eläinten tunnistusmerkinnästä. Lemmikkieläimen heitteillejättö on laiton ja rangaistava teko, mutta kissojen kohdalla syyllisiä saadaan todella harvoin vastuuseen teoistaan. Tämä johtuu siitä, että ilman tunnistusmerkintää kissaa on käytännössä mahdotonta yhdistää sen omistajaan.

“Vuosittain noin 10 000 kissaa toimitetaan löytöeläiminä löytöeläintaloille. Näistä valitettavasti vain harva löytää takaisin omistajansa luo. Nämä eläimet sijoitetaan uuteen kotiin tai joudutaan lopettamaan. Eläinten kärsimyksen lisäksi heitteille jätöstä aiheutuu merkittäviä taloudellisia kustannuksia.”, Sarkomaa toteaa.

Eläinten hyvinvointikeskuksen (EHK) selvityksestä käy ilmi, että löytöeläimet aiheuttavat koko maassa arviolta 5,8 miljoonan euron kulut vuodessa (17 000 e/kunta). Löytökissojen lisäksi kustannuksia aiheuttavat ne lukuisat kissat, joita vuosittain lopetetaan suoraan löytöpaikalle valvontaeläinlääkärien toimesta. Valvontaeläinlääkärien lopetuksista perimät kulut tilitetään usein suoraan valtiolle, jolloin ne eivät näy kuntien tilastoissa.

Koirien rekisteröinti on säädetty pakolliseksi jo lähes kaikissa muissa EU-maissa ja tunnistemerkinnän vaatimuksesta on säädetty vielä kattavammin. Kissoilla rekisteröinnistä on säädetty useassa eri maassa, ja Ranskassa on toiminut koko maan kattava kissojen rekisteri vuodesta 2012.

“Suomen on syytä päivittää lainsäädäntönsä eläinten tunnistusmerkinnän osalta eurooppalaiselle tasolle.”, toteaa Sarkomaa.

Irrallaan kulkevien eläinten on tutkimuksissa havaittu palautuvan omistajilleen paremmin, jos niillä on näkyvä tunnistusmerkki, esimerkiksi kaulapanta, jossa on omistajan yhteystiedot. Koirien ja kissojen tunnistusmerkintään käytetään yleisimmin ihon alle asetettavaa mikrosirua. Omistaja ilmoittaa tietonsa rekisteriin, josta tiedot ovat löydettävissä sirunumerolla. Nykyään on olemassa useita eri rekisteritietokantoja, joten rekisteröinnin järjestämiselle on olemassa valmiita toimintapohjia. Mikrosirutuksen kustannukset omistajalle vaihtelevat 20–70 €/eläin.

“Tunnistusmerkinnän käyttöönotto voisi siis jäädä kustannuksiltaan varsin edulliseksi toteuttaa, varsinkin kun asian suhteuttaa siihen, paljonko tunnistusmerkinnän puuttuminen lemmikeiltä aiheuttaa nykyisellään kustannuksia kunnille joka vuosi.”, päättää Sarkomaa.