1013858_10153808047754528_3691066192216526333_n

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk) on valittu tänään eduskunnassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi. Edustaja haluaa vaikuttaa uudessa työssään muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen.

–          Uudistus on ehdottomasti suurin ja merkittävin koko hallituskaudella. Haluan olla mukana varmistamassa, että uudistuksen myötä taataan ihmisille kattavat terveyspalvelut koko maassa. Näin isoja uudistuksia on katsottava useista eri näkökulmista ja olen tyytyväinen, että tässä asiassa työni hallintovaliokunnassa tukee työtä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Kansanedustaja otti myös kesällä kantaa kansallisen rokoteohjelman pakollisuuteen, koska huolestui rokotekattavuuden laskusta ja rokotevastaisuudesta. 

–          Työtä rokotekattavuuden parantamiseksi on luontevaa tehdä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Samoin haluan vaikuttaa Suomen alkoholipolitiikkaan. Tärkeintä ovat kuitenkin kansalaisten terveyspalvelut. Terveydelliset ongelmat lisääntyvät kun väestö ikääntyy ja myös terveyserot ovat huolestuttavasti kasvaneet. Omaishoito ja palvelujen saavutettavuus myös harvaan asutuilla ja syrjäisillä seuduilla ovat minulle kokonaisuuksia, joiden puolesta teen töitä erityisesti.

Uuden nimityksensä lisäksi Kärnä työskentelee jäsenenä eduskunnan hallintovaliokunnassa ja lakivaliokunnassa sekä varajäsenenä maa- ja metsätalousvaliokunnassa. Tämän lisäksi hän toimii Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenenä, Pohjoismaiden neuvoston energiaryhmässä sekä Poliisiasian neuvottelukunnan varapuheenjohtajana ja Kemijoki OY:n hallintoneuvoston jäsenenä