Tarvitsemme yhteisen näkemyksen Pohjoismaiden tulevaisuudesta

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz on valittu Pohjoismaiden neuvoston varsinaiseksi jäseneksi. Adlercreutz on aiemmin toiminut varajäsenenä ryhmässä. Hän seuraa tehtävässä kansanedustaja Joakim Strandia. Uudeksi varajäseneksi on valittu kansanedustaja Eva Biaudet. Adlercreutz ja Biaudet ovat osa Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmää. 

Suomi toimii Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajamaana vuonna 2022. Adlercreutz peräänkuuluttaa keskustelua Pohjoismaiden tulevaisuudesta.

– Suomen puheenjohtajuusvuonna neuvosto keskittyy sosiaaliseen ja kestävään Pohjolaan, turvalliseen Pohjolaan, kansalaisille rajattomaan Pohjolaan sekä kansainväliseen ja tulevaisuustietoiseen Pohjolaan. Pandemian jälkeen nämä asiat tuntuvat entistäkin tärkeimmiltä. Kuten puheenjohtajuusvuoden julistuksessa todetaan, tarvitsemme yhteisen näkemyksen siitä, mihin maailma on menossa ja mikä osa meillä siinä on, jotta voimme ratkaista yhteiset haasteet yhteisenä rintamana, Adlercreutz sanoo.

Adlercreutz muistuttaa, että Pohjoismaiden neuvosto viettää tänä vuonna 70-vuotisjuhlavuottaan.

– Se antaa meille erinomaisen mahdollisuuden etsiä yhdessä työskentelytapoja, jotka voisivat tehdä pohjoismaisesta yhteistyöstä tehokkaampaa ja strategisempaa. 

Eva Biaudet korostaa pohjoismaisten teemojen laajuutta.

-On tärkeää panostaa Pohjoismaiden väliseen työskentelyyn, eikä sitä voi koskaan pitää itsestäänselvyytenä. Pohjoismainen humanismi, tasa-arvo ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat osoittaneet arvonsa monin tavoin, eikä vähiten hyvinvoinnin muodossa. Pyrimme mahdollisimman rajattomaan Pohjolaan, jokainen meistä voittaa, kun vuorovaikutusta tiivistetään, niin ihmisten välillä kuin pohjoismaisten instituutioidenkin välillä. Meillä RKP-poliitikoilla on erityinen vastuu Pohjoisesta – kotiseudustamme, Biaudet sanoo.

Tehtävästä väistyvä Joakim Strand jatkaa pohjoismaisten asioiden parissa.

– Kolmen antoisan vuoden jälkeen Pohjoismaiden neuvostossa, sen kasvu- ja kehitysvaliokunnassa sekä Keskusryhmässä, tuntuu hyvältä luovuttaa mandaatti eteenpäin Andersille ja Evalle.  Muut luottamustoimeni kuten Merenkurkun neuvoston EGTS:n puheenjohtajuus, vaatii yhä enemmän aikaa. Nyt kun uusi lautta on satamassa, työskentelemme alueellisten sähkölentojen ja pohjoismaisen akkuvyöhykkeen parissa sekä selvitämme erilaisia ​​ehdotuksia kiinteästä yhteydestä Merenkurkun välillä, Strand kertoo.