Louhelainen, Anne ps
Louhelainen, Anne ps

Hallitus on päättänyt tänään monista varsinkin eläkeläisiin kohdistuvista helpotuksista.

”Takuueläke nousee tällä hallituskaudella noin 30 eurolla kuussa. Yle-vero on poistettu 300 000 pienituloisimmalta, joukossa paljon eläkeläisiä.  Nyt eläkeläisille tulee yhteensä 130 miljoonan euron veronkevennys. Monen pienituloisimman eläkeläisen toimeentulo paranee tämän hallituksen aikana”, sanoo perussuomalaisten hollolainen kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Anne Louhelainen.

Yhä useammalle sotaveteraanille ilmaisia kotipalveluita

Ensi vuodesta alkaen kaikkien kotona asuvien avopalveluita tarvitsevien veteraanien on mahdollista saada maksuttomia palveluita kotiin. Samalla sotainvalidien haittaraja-aste lasketaan 15 prosentista 10 prosenttiin.

”Suomi täyttää ensi vuonna 100 vuotta. Kiitos kuuluu sotiemme veteraaneille. Meillä on kunniavelka. Olen ylpeä hallituksemme toimista veteraanien hyväksi. Me emme voi kiittää sotaveteraaneja liikaa itsenäisyydestämme.”

Myös omais- ja perhehoitajat huomioidaan. Kunnat saavat yli 90 miljoonaa euroa omais- ja perhehoidon kehittämiseen. Omaishoitajien ja perhehoitajien vapaajärjestelyjä ja palveluita kehitetään ja perhehoitajien palkkioita nostetaan.

”Omaishoitajien pyyteetön työ säästää julkisia varoja satoja miljoonia euroja vuosittain. Kansan vanhetessa tarvitsemme omaishoitoa aina vain enemmän. Omaishoito on lisäksi kaikkein inhimillisin hoitomuoto. On tärkeää, että omaishoidon puitteet ovat kunnossa, jotta ihmiset jaksavat arvokkaassa työssään.”