Kankaanniemi, Toimi ps

Välikysymys hallituksen sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksesta

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro

Kansanedustaja Toimi Kankaanniemi

Istuva hallitus uudistaa Suomea pitkän pysähtyneisyyden ajan jälkeen. Tulokset näkyvät. Talous ja työllisyys paranevat ja luottamus on palautunut.

Tärkein pitkävaikutteinen uudistus on maakunta-sote. Sote-uudistusta on yritetty 10 vuotta. Viime kaudella Sdp:n johdolla kuntapohjainen hanke törmäsi perustuslakiin. Siitä opiksi ottaneena Sipilän hallitus rakentaa uudistuksen 18 maakunnan pohjalle. Tulee leveät hartiat ja vahva vastapuoli markkinoilla jo toimiville suuryhtiöille. 

Tiedämme kaikki, että hanke on iso ja vaikea, mutta neuvottelun tulos on saatu ja se on tärkeää.

Oppositio pelottelee yhtiöittämisellä. Se unohtaa, että maakunnalla on yhtiöittämisvelvoite vain silloin, kun maakunta hoitaa tehtäviä kilpailutilanteessa markkinoilla tai palvelut ovat asiakkaan valinnanvapauden piirissä. Näin turvataan kilpailuneutraliteetti ja tuottajien tasavertainen asema. Se on asiakkaan ja veronmaksajan etu.

Vasemmisto on ollut perustamassa satoja julkisomisteisia yhtiöitä. Esimerkiksi Jyväskylän kaupunkikonserniin kuuluu 19 osakeyhtiötä. Pitäisikö nekin opposition mielestä lakkauttaa ideologisista syistä?

Asiakkaalle tärkeintä ovat laadukkaat palvelut, ei se, mikä kyltti on sote-aseman ovipielessä. Tärkeää on myös se, että asiakasmaksut ovat kohtuulliset. Perustuslaki edellyttää, että maksu ei saa olla kenellekään sote-palvelun saannin esteenä.

Sote-palveluihin käytetään julkisia varoja noin 20 mrd euroa vuodessa. Kasvu on viime vuosina ollut noin 2,4%. Välttämätöntä on leikata kasvua.

Siirtymävaiheessa tulee kertakustannuksia. Kun maakunnissa toteutetaan palveluketjujen integraatio ja tiedolla johtaminen sekä rahoitus kapitaatiopohjalla, menojen kasvu hidastuu tuntuvasti. Kun digitaaliset ja liikkuvat palvelut otetaan käyttöön ja toteutetaan periaatetta ”toimintakykyisenä kotona mahdollisimman pitkään”, kustannukset alenevat edelleen. 

Kalliiden tilojen ja laitteiden sekä erinomaisen ammattihenkilöstön järkevä käyttö vähentää kustannuksia. Hankintojen ja ict-palvelujen uudistaminen synnyttää säästöjä. Lähes 200:sta järjestäjästä siirrytään 18:aan maakuntajärjestäjään. Valtava määrä hallintoelimiä lakkautetaan ja niitä palvelevia byrokraatteja siirtyy järkevämpiin tehtäviin. Vastuu selkiytyy ja kustannusten kasvu hidastuu.

Tärkeintä on se, että palvelut paranevat. Ennalta ehkäisevä työ tehostuu ja mm. työstä poissaolojaksot lyhenevät, mikä tuo suuret hyödyt kansantaloudelle.

Suomalaiset haluavat soteen lisää valinnanvapautta. Miksi pienituloinen ei saisi valita sote-palvelunsa tuottajaa kuten hän saa valita monet muutkin palvelunsa? Miksi jatkaisimme hyväosaisten etuoikeuksia?

Alueellista tasa-arvoa ei ole nyt eikä se milloinkaan toteudu täydellisenä. On muistettava, että maakunta on aina vastuussa palvelujen järjestämisestä jokaiselle asukkaalleen.

Palvelun tuottaja ei valitse asiakasta. Asiakas valitsee tuottajan. Asiakas on keskiössä.

On tärkeää, että valinnanvapautta laajennetaan hallitusti kuten ministerit ovat sopineet. Saadut lausunnot ovat syytä vielä jatkovalmistelussa ottaa huomioon niin hyvin kuin mahdollista. Perusuomalaisille sisältö on tärkeämpi kuin aikataulu.

Pienille tuottajille taataan toimintaedellytykset. Mittavat henkilöstösiirrot edellyttävät maakunnissa hyvää yhteistoimintaa.

Sote-yhtiöiltä edellytämme avoimuutta ja yhteiskuntavastuuta. Niille on tärkeää luoda ”verojalanjälki”, joka paljastaa, ovatko ne maksaneet veronsa Suomeen ja huolehtineet vastuistaan. Näin maakunnilla ja asiakkailla on mahdollisuus reagoida mahdolliseen vastuuttomuuteen.

Täysin epäselväksi on jäänyt, mikä on opposition vaihtoehto. Sdp:n aluekuntamalli on perustuslain vastainen ja käyttökelvoton kuten vihreidenkin malli.

Täällä eduskunnassa oppositio keskittyy lähinnä vastustamiseen ja jopa pelotteluun. 

Hienoa on se, että maakunnissa myös opposition paikalliset edustajat ovat innolla mukana maakuntauudistuksen toteuttamisessa itsenäisyyden juhlavuoden hengessä yhdessä –  tillsammans.

Me perussuomalaiset haluamme uudistaa Suomea. Haluamme demokraattisen aluehallinnon, järkevän valinnanvapauden ja hyvät palvelut kaikille kustannustehokkaasti.

Lopuksi totean, että hallitus nauttii koko ryhmämme luottamusta.