iz-vC5D2

Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio on tänään keskiviikkona jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen Suojelupoliisin seurannassa olevista henkilöistä. Suojelupoliisi seuraa yli 300 henkilöä, joilla arvioidaan olevan yhteyksiä terroristeihin.

Tavio on huolissaan siitä, että seurattavien määrä on kasvanut vuonna 2015 alkaneen siirtolaiskriisin jälkeen. Suojelupoliisin uhka-arvion mukaan terroritekojen riski Suomessa onkin kohonnut.

Tavion mukaan Suojelupoliisin toteuttama seuranta on hyvin perusteltua, mutta samaan aikaan maan hallituksen on varmistettava, ettei nykyisten 300 henkilön lisäksi maahan saavu enää enempää terrorismikytköksiä omaavia.

Tavio huomauttaa kirjallisessa kysymyksessään, että Lontoossa tapahtui keskellä kaupunkia 22. maaliskuuta terrori-isku siitäkin huolimatta, että sikäläinen terrorisminvastainen yksikkö tiesi tekijän entuudestaan.

– Suomesta lähtevät ja Suomeen palaavat jihadistitaistelijat ovat jo nyt yksi maamme suurimmista turvallisuusuhista, Tavio sanoo.

– Jos tätä kehitystä ei pystytä pysäyttämään, myös Suomeen tullaan tekemään terroritekoja, Tavio sanoo.

KIRJALLINEN KYSYMYS

Suomeen saapuvista terrorismikytköksiä omaavista henkilöistä

Eduskunnan puhemiehelle

Suojelupoliisi seuraa nykyään jo yli 300 henkilöä, joilla arvioidusti on yhteyksiä terroristeihin. Suomeen palaavat vierastaistelijat ja Suomessa asuvat väkivaltarikolliset ovat Suomen suurimpia turvallisuusuhkia lähivuosina. Seurattavien määrä on kasvanut vuonna 2015 alkaneen siirtolaiskriisin jälkeen.

Seuranta on erittäin hyvin perusteltua. Suomesta lähteneitä jihadistitaistelijoita on noussut korkeisiinkin asemiin terrorijärjestö Isisissä ja osa lähtijöistä palaa takaisin Suomeen. Puolitoista vuotta sitten Porissa aiemmin asunut terroristi teki autopommi-iskun Irakin armeijan tukikohtaan. Mies oli myös laatinut uhkaavia viestejä Suomen hallitusta vastaan. Suojelupoliisin uhka-arvion mukaan yksittäisten terroritekojen riski Suomessa onkin kohonnut.

Mitä useampaa henkilöä maassamme joudutaan seuraamaan, sitä vähemmän resursseja yksittäisen terroristikytköksistä epäillyn henkilön tarkkailuun jää, paitsi jos Suojelupoliisin resursseja pystytään kasvattamaan vastaavassa suhteessa. Niin terroristijärjestöihin kytkeytyvien henkilöiden määrän kasvaminen kuin myös ennaltaehkäisevän tarkkailun vaikeutuminen tämän määrällisen kasvun myötä ovat omiaan kasvattamaan terrorismiuhkaa Suomessa entisestään.

Lontoossa tapahtui kaupungin keskeisellä paikalla 22.3.2017 terrori-isku siitäkin huolimatta, että sikäläinen terrorisminvastainen yksikkö tiesi tekijän entuudestaan.

Ei siis riitä, että seurantalistalla ovat kaikki ne nimet, jotka listalle kuuluvatkin. Seurantalistan pidentyminen vaikeuttaa seurannan toteuttamista. Suomessa on varmistettava, ettei 300 henkilön laajuista seurantalistaa jouduta enää nykyisestä laajentamaan.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä huolehtiakseen siitä, ettei terroristikytköksiä omaavia henkilöitä tule lisää Suomeen?

Helsingissä 5.4.2017

Ville Tavio /ps