oqVgdX24

Helsingin kaupunki järjesti 6.6.2018 nuorille tapahtuman, jossa pääteemoina olivat nuorten työllistyminen sekä seksuaaliterveys ja -oikeudet.

Tapahtumaan ei kutsuttu Perussuomalaisia Nuoria. Perussuomalaisille Nuorille asiaa on perusteltu sillä, ettei piiri allekirjoittanut maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille.Osalliseksi Stadissa -tapahtumassa oli musiikkivieraiden lisäksi kuitenkin myös ”tarjolla monipuolisesti tietoa nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista, työllistymisen tuista ja poluista sekä työpaikoista, seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista sekä maksuttomasta ehkäisystä”.

Tapahtumassa keskeisenä osana on ollut myös työllistyminen.

Raatikainen muistuttaa, että kaupungilla on velvollisuus kohdella tasapuolisesti kaikkia nuorisojärjestöjä. Tällaisella toiminnallaan Helsinki asettaa Perussuomalaiset Nuoret eriarvoiseen asemaan muihin nuorisojärjestöihin nähden.

Tapahtuman järjesti Helsingin kaupunki yhteistyökumppaneineen. Raatikaisen mukaan on täysin selvää, että julkisena toimijana kaupungin tulee kohdella kaikkia järjestöjä tasapuolisesti.

Selitykseksi ei kelpaa, ettei PS Nuorten Helsingin piiri allekirjoittanut ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille, koska myös Perussuomalaisilla Nuorilla on oikeus tuoda oma kantansa esille. Lisäksi tapahtumassa oli muitakin teemoja, kuten työllistyminen, johon Persussuomalaiset Nuoret olisivat halunneet ottaa kantaa.

Raatikaisen mukaan myöskään tilan puute ei riitä selitykseksi, koska tilaisuuden järjestäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikki järjestöt mahtuvat tapahtumaan. PS Nuorille kerrottiin, että he olisivat voineet osallistua tilaisuuteen, mutta toisin kuin muille järjestöille, heille ei tarjottu esittelypistettä, joten he olisivat jääneet selkeästi eriarvoiseen asemaan.

Raatikainen on pyytänyt Helsingin kaupungilta selvitystä miksi kaupunki ei ole kohdellut Perussuomalaisia Nuoria tasa-arvoisesti muihin nuorisojärjestöihin nähden? Raatikainen kysyy myös kuinka kaupunki aikoo tulevaisuudessa varmistaa Perussuomalaisten Nuorten tasa-arvoisen kohtelun?