1424392_10151866495352266_858173982_n

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän kesäkokous

12 kohtaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanteen parantamiseksi

– Yhteiskunnan jakautuminen tulee pysäyttää. Haluamme estää ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja esitämme siksi 12 kohtaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanteen parantamiseksi. Tämä turvapaketti parantaisi kansanterveyttä ja työllisyyttä sekä turvallisuutta. Samalla yhteiskunnan kustannukset laskevat, kun ihmiset voivat paremmin, sanoo RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

– Esimerkiksi poikien ja nuorten miesten syrjäytyminen on suuri yhteiskunnallinen ongelma, jonka haluamme korjata tämän paketin avulla.  Meidän on paremmin kyettävä tunnistamaan ne, jotka tarvitsevat tukea. Kukaan ei saa pudota väliin, haluamme kaikki mukaan, sanoo Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Stefan Wallin.

 1. Mielenterveystyö kansalliseksi ykköshankkeeksi.Mielenterveysongelmat aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja miljardien eurojen kustannukset yhteiskunnalle vuosittain. Valitettavasti mielenterveystyö on sote-uudistuksessa jäänyt varjoon. Tarvitsemme kansallisen pitkän aikavälin mielenterveysohjelman, mutta myös välittömästi panostuksia varhaisen puuttumisen palveluihin ja riittävään määrään psykiatrisia sairaanhoitajia terveyskeskuksissa.
 2. Asumisesta edullisempaa.Suurimmalle osalle suomalaisista asuminen on kaikkein merkittävin menoerä.  Asumiskustannusten hillitsemiseksi tarvitaan enemmän kaavoitettua tonttimaata, mikä johtaa suurempaan asuntotarjontaan.  Kuntien on turvattava riittävä vuokra-asuntotuotanto. Samalla meidän on luotava uusia asumismuotoja ja toimivia työssäkäyntialueita. Panostaisimme määrätietoisesti joukkoliikenteeseen kasvuseuduilla, jotta suomalaisilla olisi mahdollisuus asua myös pidemmän välimatkan päässä kasvukeskuksista.
 3. Yksinhuoltajien asemaa parannettava. Lasten köyhyys kasvaa Suomessa ja kaikkein yleisintä se on yksinhuoltajaperheissä. Suurin osa yksinhuoltajista on naisia.Siksi korottaisimme lapsilisän yksinhuoltajakorotusta. Muuttaisimme myös lakia siten, että lapsilisän yksinhuoltajakorotus ei enää pienennä toimeentulotukea.
 4. Kaikille kolmevuotiaille lapsille neljä tuntia maksutonta varhaiskasvatusta päivässä.Suomessa vain noin 75 prosent­tia lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen. Tämä on hälyttävää ottaen huomioon, miten tärkeää varhaiskasvatus on lapsen oppimisen, sosiaalis­ten taitojen ja kehityksen kannalta. Siksi haluamme turvata kaikille lapsille laadukkaan varhaiskasvatuksen vanhempien taloudellisesta tilanteesta riippumatta.
 5. Korotetaan takuueläkettä kaikkein vähävaraisempien eläkeläisten auttamiseksi. Takuueläkkeellä elävät kuuluvat yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa oleviin ja heistä on pidettävä huolta.
 6. Turvataan opiskelijoiden toimeentulo. Kaikilla suomalaisilla on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet korkeakouluopintoihin sosioekonomisesta taustasta riippumatta.Me palauttaisimme opintotuen opintorahapainotteiseksi. Korottaisimme myös opiskelijoiden tulorajoja 50 prosentilla – opiskelijoita ei saa rangaista siitä, että he käyvät töissä.
 7. Tukea väkivallan uhreille.Lähisuhdeväkivalta ja väkivalta naisia kohtaan on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, jolla on sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia seurauksia. Siksi perustaisimme kolme raiskauskriisikeskusta ja 25 uutta turvakotia.
 8. Poikien ja nuorten miesten syrjäytyminen on estettävä.Korottaisimme etsivän nuorisotyön ja muun ennaltaehkäisevän toiminnan määrärahoja. Haluamme myös parantaa kouluterveydenhoitajan, -kuraattorin ja -psykologin palveluiden saatavuutta. Yksikään nuori ei saa jäädä ilman koulutusta tai kuntoutusta.
 9.  Paperittomien tilannetta on edesautettava.Kaikilla tulee olla oikeus peruspalveluihin, kuten terveydenhuoltoon. On myös tärkeää muistaa, että paperittomuus altistaa syrjäytymiselle ja pahimmassa tapauksessa radikalisoitumiselle. Paperittomien auttaminen on siksi sekä inhimillisestä että yhteiskunnallisesta näkökulmasta välttämätöntä. Hädässä olevan ihmisen auttaminen ei koskaan saa olla väärin.
 10. Nuorisotyöttömyys kuriin minityömallilla.Minityömallissamme alle 30­vuotiaat nuoret saavat ansaita 500 euroa kuussa ilman, että se vaikuttaisi tukiin tai muihin etuuksiin. Työnantajat maksavat puolestaan pienempiä työnantajamaksuja palkatessaan nuoren henkilön.

Osa-aikatyöhön pääsy voi olla monelle tärkeä ensimmäinen askel paluussa työelämään. Esitämme siksi myös, että työttömyysturvan suojaosaa korotetaan, mikä lisäisi osa-aikaisen työn vastaanottamisen kannustavuuttaHaluamme tehdä sairaseläkkeellä olon ja osa-aikatyön yhdistämisen joustavammaksi.

 1. Yksi maksukatto sairaanhoitoon liittyville kustannuksille.Sen sijaan, että meillä on yksi katto lääkkeille, yksi katto matkakustannuksille ja yksi katto asiakasmaksuille jne., voisi meillä tulevaisuudessa olla yhteinen maksukatto kaikille näille maksuille.
 2. Velkaneuvonnalle riittävät resurssit ja kohtuullisemmat voimassaoloajat maksuhäiriömerkinnöille.Ylivelkaantuminen ja maksuhäiriömerkinnät lisääntyvät Suomessa jatkuvasti. Velkaantumiseen ja syrjäytymiseen liittyvä vyyhti on moninainen, mutta oleellista olisi keskittyä velkaantuneiden auttamiseen, eikä heidän kuoppansa syventämiseen.