Sisäministeri Maria Ohisalo Kuva: Laura Kotila

Poliisihallitus pyysi sisäministeriön toimeksiannosta Helsingin poliisilta selvityksen sen toiminnasta 3.10. mielenosoituksessa. Poliisihallitus on toimittanut selvityksen ja oman lausuntonsa sisäministeriölle 8. lokakuuta.

– Olemme nyt saaneet selvityksen ja perehdymme huolella asiaan. Selvitys on julkinen ja siitä voidaan käydä avointa yhteiskunnallista keskustelua, toteaa sisäministeri Maria Ohisalo.

– Korostan, että ministerinä tehtäväni ei ole arvioida poliisin toiminnan lainmukaisuutta, vaan se on laillisuusvalvojien tehtävä. Poliisin voimankäytöstä mielenosoituksessa on tehty rikosilmoitus valtakunnansyyttäjälle ja valtakunnansyyttäjä on aloittanut esiselvityksen tekemisen. Myös eduskunnan oikeusasiamiehelle on tehty useita kanteluja liittyen mielenosoitukseen, kertoo sisäministeri Maria Ohisalo.

– Poliisihallitus pitää lausunnossaan tärkeänä, että tapaus arvioidaan ulkopuolisten toimesta ja että tämän arvioinnin pohjalta poliisin toimintaa voidaan tarvittaessa kehittää. On hyvä, että poliisin toiminta on mahdollisimman avointa, jotta luottamus viranomaisiin säilyy korkealla tasolla, toteaa ministeri Ohisalo.

Ministeri Ohisalon mukaan viikonloppuna medioissa käyty vilkas mielipiteenvaihto osoitti, että kokoontumisvapaus on yhteiskunnassamme tärkeä arvo. Samoin se, millä tavoin poliisi toimii, on merkityksellistä. Luottamus poliisiin on yksi turvallisen ja toimivan yhteiskunnan perustekijä.

– Suomalainen poliisi on maailman huippua. Suomalaisilla on vahva luottamus poliisimme korkeaan ammattitaitoon ja tämä asettaa riman korkealle, kuten avoimessa demokratiassa ja oikeusvaltiossa pitää ollakin. Jokainen kohtaaminen viranomaisen kanssa on merkityksellinen tämän luottamuksen rakentamisessa, sanoo ministeri Ohisalo.

– Pidän tärkeänä, että poliisin voimankäytöstä raportoidaan nykyistä avoimemmin ja että tiedot ovat käytettävissä myös julkisen keskustelun pohjana. On hyvä, että keskustelu pohjautuu tietoon, aiheesta riippumatta, Ohisalo toteaa.

– Voimankäytölle on kuitenkin oltava aina painavat perusteet ja tarvittaessa myös sitä ohjaavaa ohjeistusta olisi hyvä tarkentaa. Voimankäytön on aina oltava viimeinen keino.

Ministeri Ohisalon mukaan myös poliisin avoimella ja oikea-aikaisella viestinnällä on merkitystä luottamuksen ylläpitäjänä. Poliisilla on oma tärkeä roolinsa yhteiskunnallisessa keskustelussa.

– On tärkeää, ettei synny tietotyhjiötä. Viranomaisten on hyvä olla aktiivisesti mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa, erityisesti silloin, kun toimintaa vahvasti kyseenalaistetaan. Näin viranomaiset ovat myös itse kertomassa toimintansa lähtökohdista ja tavoitteista, Ohisalo painottaa.