Suuri valiokunta käsitteli EU:n ja UK:n uutta suhdetta koskevien sopimusten väliaikaista soveltamista

Suuri valiokunta keskusteli tänään etäkokouksessaan EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) uutta suhdetta koskevien sopimusten allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta.

Valiokunta käsitteli asiaa valtioneuvoston kannan pohjalta. Valtioneuvosto katsoo, että EU:n neuvoston tulee tehdä päätös sopimusten allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta. Näin vältetään sopimukseton tila EU:n ja UK:n välillä, kun erosopimuksen siirtymäkausi päättyy 31. joulukuuta.

EU:n neuvoston on tarkoitus päättää sopimusten allekirjoittamisesta ja niiden väliaikaisesta soveltamisesta 1. tammikuuta alkaen kirjallisessa menettelyssä, joka päättyy huomenna 29. joulukuuta.

Valtioneuvoston kannan esitteli suurelle valiokunnalle eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.). Valtioneuvoston kanta ja sopimuksen keskeinen sisältö on esitelty kirjelmässä UJ 50/2020 (U 55/2020), joka on julkaistu eduskunnan verkkosivuilla: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Liiteasiakirja/Documents/EDK-2020-AK-344498.pdf (pdf)

Valtioneuvoston kannan mukaan sopimukset ovat kokonaisuutena arvioiden EU:n ja Suomen neuvottelutavoitteiden mukaisia ja Suomi kannattaa niiden nopeaa hyväksymistä. Valtioneuvosto katsoo, että sopimukset voidaan tässä poikkeuksellisessa tilanteessa allekirjoittaa ja tehdä vain unionin puolesta, ilman kansallisia ratifiointeja.

Sopimusten väliaikainen soveltaminen jatkuisi enintään 28. helmikuuta 2021 saakka. Tarkoituksena on, että siihen mennessä Euroopan parlamentti ehtii antaa sopimuksille hyväksyntänsä, minkä jälkeen EU:n neuvosto tekee vielä erilliset päätökset sopimusten tekemisestä. Vasta tämän jälkeen sopimukset voivat tulla lopullisesti voimaan.

Suuri valiokunta päättää eduskunnan kannan sopimusten hyväksymiseen ennen EU:n neuvoston lopullista päätöstä.

Suuri valiokunta kävi tänään laajan keskustelun sopimusten sisällöstä, hallinnosta sekä sopimusten hyväksymisen ja soveltamisen menettelytavoista. Sisältökysymyksien osalta keskustelussa käsiteltiin mm. vaikutuksia tavarakauppaan, finanssipalveluihin ja verotukseen, henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen tulevia rajoituksia sekä Suomen neuvottelutavoitteiden toteutumista.

Päätöksentekomenettelyyn liittyen valiokunnassa keskusteltiin mm. sopimusneuvottelujen viivästymisestä, väliaikaisen soveltamisen ja lopullisen hyväksymisen aikataulusta sekä jäsenmaiden ja EU:n toimivaltajaon toteutumisesta.

Euroopan komissio ja UK saivat neuvottelut uudesta kauppa- ja yhteistyösopimuksesta päätökseen 24. joulukuuta. Sopimusta täydentävät erilliset sopimukset tietoturvasta ja ydinenergia-alan yhteistyöstä.

Suuren valiokunnan seuraava kokoussuunnitelman mukainen kokous on 15. tammikuuta 2021.