verticalhalfpicture

Tampereen Perussuomalaiset ovat valinneet tänään vuosikokouksessaan yksimielisesti Terhi Kiemungin jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana tulevalle vuodelle.

Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt; Kari Lindbom, Elisa Hiltunen, Seikku Kaita, Jouko Salo, Pentti Hupanen, Heikki Luoto, Antti Siren, Kirsi-Maarit Asplund, Jouni Viitanen ja Kari-Pekka Rauhala. Hallitus järjestäytyy alkuvuodesta.

Tampereen Perussuomalaiset avasi kuntavaalikampanjansa asettaen tamperelaisten ja suomalaisten edun etusijalle. Me emme hyväksy maahanmuuttajien ohituskaistoja tai suomalaisten syrjintää millään sektorilla. Tamperelaisten ei pidä joutua hallitsemattoman maahanmuuton maksajiksi.

Asiat on laitettava arvojärjestykseen. Nykyinen elintasokupla on velkavetoinen, eikä nopeaa tietä parempaan voida luvata. Me haluamme etsiä säästöt hallintokuluista sekä yli-investointisuunnitelmista. Meille tärkeää on tavallisten ihmisten arkielämän peruspalvelut, niihin me haluamme investoida. Kaupungin hankintojen ja palveluiden tulee työllistää ensisijaisesti paikallisia yrityksiä ja työntekijöitä. Äänestämällä perussuomalaisia äänestät Tampereelle lisää suomalaista työtä ja yrittämistä.

Myöhemmin täsmentyvä kuntavaaliohjelma perustuu oheiseen johdantoon.

”SUOMALAINEN TAMPERE

Kevään 2017 kuntavaaleissa päätetään, miten Tamperetta johdetaan seuraavat neljä vuotta. Tampereen Perussuomalaisten kuntavaaliohjelma pohjaa sille ikävälle mutta realistiselle arviolle, että kaupungin tulot saattavat laskea hyvinkin paljon kotimaan ja Euroopan taloustilanteen vuoksi. Mielestämme kaupungin tulee verojen ja maksujen korottamisen sekä ylivelkaantumisen sijasta hillitä mieluummin menoja.

Olemme valmiita etsimään säästöjä turhista hallintokuluista ja yli-investointisuunnitelmista. Emme tue kaupunkiraitiotien kaltaisia verovaroilla kustannettuja kalliita ja tarpeettomia investointeja. Paisunutta kuntabyrokratiaa on purettava. Tarvitsemme hallintoon avoimuutta, järkeä ja kohtuutta.

Karsittavaa löytyy myös kansainvälisyyteen liittyvistä menoista, joita perustellaan kaupunkilaisille koituvilla taloudellisilla hyödyillä. Globalisaatio- ja liittovaltiokehitykseen sitoutuneet puolueet velvoittavat ajamaan kansainvälisyyttä myös kuntatasolla. Kannatamme paluuta takaisin suomalaisuuden ja tamperelaisuuden korostamiseen. Vain kansalliselta pohjalta voi kasvaa aito kansainvälisyys sekä menestys.

Tampereesta on tehtävä vetovoimainen niin työllistäville yrityksille kuin koulutetulle aktiiviselle väestölle. Tampereen kaupungin palveluiden ja hankintojen tulee työllistää ensisijaisesti paikallisia yrityksiä ja työntekijöitä. Äänestämällä perussuomalaisia äänestät Tampereelle lisää suomalaista työtä ja yrittämistä.

Nyt on aika asettaa asiat arvojärjestykseen. Meille Perustamperelaisille tärkeintä ovat tavallisten ihmisten arkielämän peruspalvelut, pääseekö lääkärille kun on sairas, onko lapsen koulu hyvä ja turvallinen, saavatko ikääntyneet ja vammaiset tarvitsemaansa hoivaa? Haluamme investoida tamperelaisten hyvinvointipalveluihin.

Tampereen katukuvassa näkyy EU:n voimistunut tavoite muuttaa jäsenvaltioidensa etnis-uskonnollista rakennetta. On ilmiselvää, että tässä tarkoituksessa myös Tampereelle houkutellaan ulkomaalaisia paremmilla eduilla ja tamperelaisten kustannuksella. Haittamaahanmuuton kustannukset ovat pois suomalaisten palveluista. Tampereen Perussuomalaiset asettavat tamperelaisten ja suomalaisten edun etusijalle.

Kaupungin pakolaiskiintiö on nollattava ja luovuttava kaikista etnisyyteen perustuvista kiintiöistä. Tamperelaiset eriarvoiseen asemaan asettavat maahanmuuttajien edut on poistettava ja siirrettävä painopiste kotouttamisesta kotiuttamiseen. Tampereen Perussuomalaiset eivät tule hyväksymään maahanmuuttajien ohituskaistoja ja suomalaisten syrjintää millään sektorilla. Tamperelaisten ei pidä joutua hallitsemattoman maahanmuuton maksajiksi.

Aluehallinto- ja sote-uudistuksen valmistelussa on tähdennettävä lähipalveluiden säilymistä ja varmistaa, että päätöksenteko pysyy lähellä niitä, joita päätökset koskevat.

Nykyinen elintasokupla on velkavetoinen, eikä nopeaa tietä parempaan voida luvata. Kaupunkilaisten on sisäistettävä, että järki ja reiluus on palautettava taloudenpitoon. Tampereen Perussuomalaiset eivät tee katteettomia lupauksia, vaan tarjoavat vastuullisen vaihtoehdon joka pyrkii aloittamaan hitaan ja varman suunnanmuutoksen. Sen toteutuminen edellyttää rohkeutta myös sinulta äänestäjänä. Rohkeutta äänestää omien etujesi puolesta, suomalaisen Tampereen puolesta.”