Euroopan komissio on delegoidussa säädöksessään lokakuussa 2020 ehdottanut, että Suomen erityiskohtelua metsäisenä maana olisi rajoitettava nykyisestä. Kioton pöytäkirjan tapaan EU:n kestävän maan ja metsän käytön asetuksessa (LULUCF) on toistaiseksi otettu huomioon metsien vaikutukset hiilinieluun, jakamalla Suomelle 10 Mt:n CO 2 -korvaus kaikesta maankäytöstä. Komission delegoitu säädös ei huomioi tätä sovittua korvausta.

Asian käsittely on nyt siirtynyt Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnalle. Yksi valiokunnan suomalaisista jäsenistä, Euroopan parlamentin jäsen ja  ympäristövaliokunnan koordinaattori Nils Torvalds (RKP/Renew) johtaa vastalausetta säädöstä vastaan.

– Aikaisemmissa neuvotteluissa Eurooppa-neuvosto on tehnyt selväksi, että Suomi voi hyödyntää säännöksiä kaikille maaluokille. Komissio rikkoo nyt toimivaltuuksiaan vaatimalla lainsäätäjien tahdon vastaista muutosta, Torvalds huomauttaa.

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta käsittelee asiaa 26. – 27.1.