Kuva: Janne Suhonen / Valtioneuvoston Kanslia

Valtioneuvoston kanslia

– Valtioneuvoston kanslian pääsihteerin nimittäminen määräaikaiseen virkasuhteeseen

– Suomen kestävän kehityksen toimikunnan asettaminen toimikaudeksi 22.2.2024 – 31.12.2027

– Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ulkoministeriö

– Pohjois-Atlantin sopimuksen osapuolten välillä ydinpuolustustietoja koskevasta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen ja sopimuksen turvallisuusliitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

– Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Maailman kauppajärjestön useanvälisen kehitystä edistävien investointien helpottamista koskevan sopimuksen neuvottelemisesta

– Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Oikeusministeriö

– Oikeusministeriön kahden virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

– Ylilääkärin määrääminen vakuutusoikeuteen

– 1) Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Helsingin hovioikeuden viiden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Helsingin hovioikeuden neljän hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen

– 1) Helsingin käräjäoikeuden viiden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen

– 1) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Helsingin käräjäoikeuden viiden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Puolustusministeriö

– Kenraalin virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen Puolustusvoimissa

Maa- ja metsätalousministeriö

– Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen liitteessä olevan kalastussäännön korvaamisesta uudella kalastussäännöllä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

– Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnan kunnille maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuodelta 2023 suoritettavista korvauksista

Liikenne- ja viestintäministeriö

– Valtioneuvoston asetus alusliikennepalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

– Valtioneuvoston asetus nuorten liikkuvuudesta Kanadan kanssa tehdystä sopimuksesta

– Valtioneuvoston asetus yrityksille myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta vuosina 2024-2030

– Valtioneuvoston päätös työllisyysalueista

– Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

– Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksen viran täyttäminen

– Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikennevakuutuslain, Liikennevakuutuskeskuksesta annetun lain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Ympäristöministeriö

– Ympäristöministeriön tietohallintojohtajan viran täyttäminen