Kuvaaja: Henna Aaltonen
Kuvaaja: Henna Aaltonen

Kansanedustaja Paavo Arhinmäki: “Häpeällistä ettei täydellinen humanitaarinen katastrofikaan vaikuta hallituksen päätöksiin”

Ulkoasiainvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Paavo Arhinmäki on tyrmistynyt valtioneuvoston päätöksestä myöntää puolustustarvikkeiden vientilupa Arabiemiraatteihin. Hän on jättänyt asiasta tänään kirjallisen kysymyksen puolustusministeri Niinistön vastattavaksi.

Puolustustarvikkeiden vientiä Saudi-Arabiaan ja Arabiemiraatteihin on kritisoitu jo pitkään maiden heikon ihmisoikeustilanteen vuoksi. Molempien maiden osallistuminen Jemenin sisällissotaan on lisännyt entisestään kritiikkiä.

Sota ja koleraepidemia ovat johtaneet siihen, että Jemenissä on täydellinen humanitaarinen katastrofi. Tästä huolimatta valtioneuvosto ei edelleenkään näe ongelmana puolustustarvikkeiden vientiä Jemenin sisällissotaan osallistuvaan maahan.

Paavo Arhinmäen mukaan on häpeällistä, ettei täydellinen humanitaarinen katastrofikaan Jemenissä vaikuta hallituksen päätöksiin. Missä ovat arvot ja moraali, joista pääministeri Sipilä ja valtiovarainministeri Orpo puhuivat vielä muutama viikko sitten hallituskriisin aikana?

Kansanedustaja Arhinmäki kysyy kirjallisessa kysymyksessään:

“Monien arvioiden mukaan Jemenin humanitaarinen tilanne on vähintään yhtä katastrofaalinen kuin Syyriassa. Kuinka epäinhimillinen ja hirvittävä tilanteen maassa pitäisi olla, ettei puolustusministeri Niinistö ja valtioneuvosto enää myöntäisi puolustustarvikkeiden vientilupia Jemenissä sotaa käyvään maahan?”

“Ulkoministeriö on antanut kielteisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen arvion Robonic-yhtiön puolustustarvikkeiden vientiluvasta Yhdistyneisiin arabiemiraatteihin. Kenen asiantuntemukseen puolustusministeri Niinistö ja valtioneuvosto nojaavat ulko- ja tuvallisuuspoliittisissa arvioissaan, jos ulkoministeriö ei ole riittävän asiantunteva taho?”

“Kokeeko puolustusministeri Niinistö ja valtioneuvosto omalla toiminnallaan lisäävän pakolaisuutta ja islamistista radikalisoitumista, kun se myöntää puolustustarvikkeiden vientilupia maihin, jotka osallistuvat humanitaarisen katastrofin aiheuttamaan sisällissotaan?”

KIRJALLINEN KYSYMYS

Suomen aseviennistä

Eduskunnan puhemiehelle

Suomen asevientiä Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin ja Saudi-Arabiaan on kritisoitu jo pitkään maiden ihmisoikeustilanteen vuoksi ja siksi, ettei voida olla vakuuttuneita, ettei aseita käytetä siviilejä kohtaan.

Kritiikki on voimistunut entisestään, kun Yhdistyneet arabiemiirikunnat ovat sotineet maaliskuusta 2015 lähtien osana Saudi-Arabian johtamaa liittoutumaa Jemenin kapinallisia vastaan. YK:n mukaan pommitukset ovat kohdistuneet “laajasti ja järjestelmällisesti” siviileihin.

Jemen tarvitsi ulkopuolista ruoka-apua jo ennen kuin sisällissota alkoi reilut kaksi vuotta sitten. Sota on pahentanut humanitaarista tilannetta katastrofaaliseksi. Jemenissä humanitaarisen avun tarpeessa on noin 80 % väestöstä, yhteensä 18,8 miljoonaa ihmistä. YK ja kansainväliset avustusjärjestöt ovat julistaneet Jemeniin korkeimman tason hätätilan.

Humanitaarista katastrofia pahentaa koleraepidemia. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan taudin leviämisvauhti on ennennäkemätön. Huhtikuun 27. päivän jälkeen ainakin 23 425 ihmistä on sairastunut koleraan ja 242 ihmistä kuollut. WHO on varoittanut, että odotettavissa on vielä jopa 200 000–250 000 tartuntaa seuraavien kuuden kuukauden aikana. Sisällissodan seurauksena vain harvat Jemenin terveyskeskukset ja sairaalat ovat toimintakykyisiä. Lisäksi YK on arvioinut, että kaksi kolmasosaa jemeniläisistä elää ilman puhdasta juomavettä. (HS 19.5.)

Esitin 10.2.2016 kirjallisen kysymyksen (KK 7/2016 vp) aseviennistä Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin. Tuolloin puolustusministeri Niinistö vastauksessaan kirjalliseen kysymykseeni vakuutti, että alueen tilannetta seurataan: “Yhdistyneet arabiemiraatit kuuluvat eräiden muiden maiden ohella Saudi-Arabian johtamaan koalitioon, joka toimii Jemenissä maan laillisen hallituksen pyynnöstä turvallisuustilanteen vakauttamiseksi. Suomi seuraa tilannetta alueella tarkasti.”

Edustaja Sarkkinen esitti 21.6.2017 uudestaan kirjallisen kysymyksen aiheesta (KK 280/2017 vp). Puolustusministeri Niinistö vastasi jälleen Suomen seuraavan alueen tilannetta tarkasti: “Tiettyihin Lähi-idän alueelle kohdistuviin vienteihin on viime aikoina suhtauduttu aiempaa pidättyvämmin erityisesti Jemenin ja Syyrian tilanteen johdosta. Myös Suomessa arvioimme tilanteen kehitystä tarkasti. Saudi-Arabia ja sen johtama liittouma toimii Jemenissä sen laillisen hallituksen pyynnöstä. Iskujen kohdistuminen siviileihin on kuitenkin tuomittavaa ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vastaista.”

Hivenen absurdi on molemmissa vastauksissa vetoaminen siihen, että Jemen osallistuu sisällissotaan “laillisen hallituksen pyynnöstä”. Esimerkiksi Syyriassa Basar al-Assadin hallinto lienee myös “laillinen”, mutta tuskin valtioneuvosto hyväksyy asevientiä sillä perusteella, että al-Assadin hallinto on “laillinen”

Oleellista puolustusministeri Niinistön 5.7.2017 antamassa vastauksessa on kuitenkin virkkeet: “Kansallisen lainsäädännön ja EU:n yhteisen kannan mukaisesti lupaharkinnassa tulee ottaa huomioon myös kohdemaan ihmisoikeustilanne sekä kansainvälisen humanitäärisen oikeuden kunnioitus. Näin on tapahtunut ja kielteisiä arvioita on annettu perustuen esimerkiksi kohdemaan ihmisoikeustilanteeseen tai alueelliseen tilanteeseen. Näin toimitaan tarvittaessa myös jatkossa. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen arvio tehdään ulkoasiainministeriön vientivalvontatyöryhmässä, ja tarkastelussa hyödynnetään Suomen edustustoverkostoa.”

Vain viisi päivää vastauksen antamisen jälkeen 10.7.2017. hallitus myönsi Robonic-yhtiölle puolustustarvikkeiden vientiluvan Yhdistyneisiin arabiemiraatteihin. Vientilupa myönnettiin siitä huolimatta, että ulkoministeriö hankkeesta kielteisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen arvion. (HS 10.7.) Puolustusministeri Niinistö ja valtioneuvosto hänen esityksestään pyyhki siis pöytää ulkoministeriön asiantuntija-arviolla.

Vientiluvan voi katsoa olevan myös ristiriidassa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan valtioneuvoston ulko- ja turvallisuupoliittisesta selonteosta antaman mietinnön (UaVM 9/2016 vp) kirjauksen kanssa: “Suomi ei vie puolustusmateriaalia sotaa käyviin tai ihmisoikeuksia polkeviin maihin.”

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Monien arvioiden mukaan Jemenin humanitaarinen tilanne on vähintään yhtä katastrofaalinen kuin Syyriassa. Kuinka epäinhimillinen ja hirvittävä tilanteen maassa pitäisi olla, ettei puolustusministeri Niinistö ja valtioneuvosto enää myöntäisi puolustustarvikkeiden vientilupia Jemenissä sotaa käyvään maahan?

Ulkoministeriö on antanut kielteisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen arvion Robonic-yhtiön puolustustarvikkeiden vientiluvasta Yhdistyneisiin arabiemiraatteihin. Kenen asiantuntemukseen puolustusministeri Niinistö ja valtioneuvosto nojaavat ulko- ja tuvallisuuspoliittisissa arvioissaan, jos ulkoministeriö ei ole riittävän asiantunteva taho?

Kokeeko puolustusministeri Niinistö ja valtioneuvosto omalla toiminnallaan lisäävän pakolaisuutta ja islamistista radikalisoitumista, kun se myöntää puolustustarvikkeiden vientilupia maihin, jotka osallistuvat humanitaarisen katastrofin aiheuttamaan sisällissotaan?

Helsingissä 12.7.2017

Paavo Arhinmäki /vas