Kuvassa puheenjohtajat Peppi Seppälä ja Brigita Krasniqi.

Vihreät nuoret vaatii, että eläintuotannon tuista on luovuttava siirtymäajalla ja eläinperäisistä tuotteista on pyrittävä eroon julkisen sektorin toiminnassa, kuten julkisissa hankinnoissa niin pitkälle kuin mahdollista.

“Eläinperäiset tuotteet ovat suuri kasvihuonekaasupäästöjen lähde. Lisäksi niiden tehotuotanto on eläinten kannalta epäeettistä. Valtio ei voi omalla toiminnallaan tukea eläinten tehotuotantoa, vaan laaja siirtymä kohti kasviperäistä ruokaa on välttämätön. Julkisissa hankinnoissa, kuten koulujen ja päiväkotien ruokailuissa, täytyy siirtyä lihanormatiivisuudesta kohti kasvisruokaa”, toteaa Vihreiden nuorten puheenjohtaja Peppi Seppälä.

“Valtion tuki- ja veropolitiikan täytyy tukea siirtymää kohti vegaanista Suomea. Suuntaamalla haittaverotusta eläinperäisiin tuotteisiin, kuten punaiseen lihaan, voidaan vahvistaa tätä kehitystä entisestään ja ohjata kuluttajia lisäämään kasvisruoan syömistä. Toisaalta tuottajia on tuettava ja kannustettava muutokseen myöntämällä maataloustukia eettiselle, kestävälle ja kasvispainotteiselle ruoantuotannolle. Eläinten hyödyntäminen on poliittinen päätös ja tuotantoa pidetään pitkälti yllä tuilla. Me voimme tehdä toisin ja ottaa askeleen kohti vegaanista Suomea”, vaatii Vihreiden nuorten puheenjohtaja Brigita Krasniqi.

“Erilaiset lihankorvikkeet kuten Nyhtökaura ovat jo suomalaisia menestysreseptejä ja laboratoriossa tuotettavat keinolihat tulevat olemaan seuraava suuri askel. Suomen tulee olla tämän kehityksen kärjessä. Valtion ei tule myöskään tukea lihatuotteiden vientiä ulkomaille. Kun lihan kysyntä kotimaassa vähenee, täytyy tuottajia kannustaa ryhtymään kasvipohjaisen ruoan tuotantoon sen sijaan, että lihaa viedään ulkomaille”, päättävät Vihreiden nuorten puheenjohtajat Brigita Krasniqi ja Peppi Seppälä.