Venäjän hyökkäyssota on tuonut laajaa yksimielisyyttä siitä, että fossiilienergiasta on syytä päästä vauhdilla eroon. Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne kaipaa vauhtia ja esittää keinoja fossiilivapaaseen energiatalouteen siirtymiseen. 

Fossiilienergiasta irtautuminen vaatii toimia kaikilla aikajänteillä viikoista vuosiin. Näitä ei pidä laittaa vastakkain vaan toteuttaa päättäväisesti rinnakkain, Harjanne toteaa.

Harjanteen mukaan nopeimmat keinot ovat energiatehokkuuden parantaminen ja energian säästäminen. Samalla on vauhditettava rakenteellista muutosta energian tuotannossa, jossa väistämättä kestää.

Tuulivoimaa nousee ripeästi, Olkiluoto 3 saatiin äskettäin verkkoon ja Loviisaan haetaan jatkolupaa. Paljon siis tapahtuu, mutta vauhtia tarvitaan edelleen lisää. Selkeä poliittinen signaali ja sujuva luvitus ovat tässä tärkeitä, Harjanne painottaa.

Harjanne toivoo uudistusta myös ydinenergialainsäädäntöön. Muutoksia tarvitaan, jotta modulaarista pienydinvoimaa (SMR) voidaan hyödyntää mahdollisimman laajasti ja nopeasti.

Lämmössä polttamisesta irtaantuminen on sähköä haastavampaa. Maalämmön ja lämpövarastojen ohella myös ydinkaukolämpö on varteenotettava vaihtoehto, Harjanne sanoo.

Polttoaineen ja energian hinnan nousu on kiihtynyt Venäjän hyökkäyssodan myötä. Liikenne on edelleen erittäin riippuvaista öljystä, ja se tuntuu myös kuluttajien kukkaroissa. Sähköautoiluun vauhdittaminen on tarpeellista, eikä latausverkko saa muodostua pullonkaulaksi. Liikenteen kattava sähköistyminen ottaa silti aikansa, ja Harjanteen mukaan myös korkeaseosetanolin (E85) liikennekäyttöä tulisi lisätä.

Nykyisellään vaatimukset muutoskatsastuksesta alle 13 vuotta vanhempien autojen etanolikonversioille rajoittavat etanolin hyödyntämistä turhaan.

Harjanne korostaa, että samalla kun akuutissa kriisissä on huolehdittava energian huoltovarmuudesta, on pidettävä kiinni kestävän siirtymän tavoitteista. Ennen työtään kansanedustajana Harjanne toimi ilmastonmuutoksen taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten tutkijana.