Uudenlaisella suomalaisella aluepoliittisella ajattelulla on tarvetta aikana, jolloin geopoliittisen toimintaympäristön kriisit ja Suomen muuttuva väestörakenne haastavat suomalaista yhteiskuntaa. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset niin talouteen kuin ihmisten arkeen vaativat kestäviä ratkaisuja. Lisäksi huutava osaajapula eri puolilla maata vaatii toimia.

Aluepolitiikalla vihreät sitovat yhteen eri alueiden vahvuudet. On tunnistettava maan eri alueiden tarpeet ja ominaispiirteet. Suomella on vahvuuksia, joista tulee tehdä entistä houkuttelevampia globaaliin kanssakäymiseen, kuten korkealaatuinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioilmapiiri. Merkittävällä panostuksella osaamiseen ja työperäisen maahanmuuton houkuttelevuuteen, voimme taata Suomen menestyksen myös tulevaisuudessa. Maaseutuelinkeinojen kehittämiseen tarvitaan pitkän tähtäimen suunnitelma, joka parantaa maatalouden, esimerkiksi aktiiviviljelyn, kannattavuutta ja auttaa toteuttamaan ympäristötavoitteita.

Ilmastonmuutos vaikuttaa alueellisesti elinkeinomahdollisuuksiin. Vihreä kasvu luo uutta liiketoimintaa ja synnyttää uusia työpaikkoja.  Ilmastotyöpaikat syntyvät usein juuri eri alueille, erilaisin painotuksin. Suomen sisärajayhteistyö ja muu Euroopan alueiden välinen yhteistyö ovat myös potentiaalisia kehitysalueita.

Työssä tulemme pohtimaan myös alueiden elinkeinoja nyt ja lähitulevaisuudessa. Monialayrittäjyyden mahdollisuudet maaseudun elinvoiman lisääjänä sekä työn monipaikkaisuus vähentävät kaupunkialuesidonnaisuutta työn osalta – nämä ovat tulevaisuuden merkittäviä aluepoliittisia kysymyksiä. Tällä hetkellä keskustelussa ajankohtainen ongelma on korkea inflaatio ja haastavat polttoaineen hinnat, energiasaatavuus sekä huoltovarmuuden haasteet elinkustannusten osalta Monipaikkaisuus osaltaan luo säästöjä esimerkiksi työmatkaliikenteessä ja antaa lisämahdollisuuksia alueiden elinvoimalle.

Työryhmän erityisenä toimeksiantona on tuottaa maaseutu- ja aluepoliittinen ohjelma hyväksyttäväksi puoluevaltuuskunnassa alkusyksyllä 2022. Aluepolitiikan vihreä aikakausi on käynnistymässä.

Jäsenet
Timo Aro (Pori), Minna Hölttä (Valkeakoski), Matti Kortteus (Tampere), Tuomas Laitinen (Kemijärvi), Ari Paanala (Kuopio), Simo Räty (Kuopio), Peppi Seppälä (Espoo), Irma Saloniemi (Masku), Anne Sormunen (Sievi), Terhi Vesterinen (Asikkala