11055277_10152763087555949_4038115916112612118_n

Kansanedustaja Emma Karin mukaan hallituksen politiikka ei edistä kestävää kehitystä. Kari piti Vihreiden ryhmäpuheenvuoron kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:stä.

Karin mukaan hallitus on kopioinut hallitusohjelman tavoitteet ja kutsuu niitä nyt kestävän kehityksen selonteoksi. Saastuttamisen tukemista kutsutaan ilmastonsuojeluksi, koulutuksesta leikkaamista osaamiseen panostamiseksi ja köyhimmiltä ihmisiltä leikkaamista globaaliksi solidaarisuudeksi.

Karin mukaan kestävän kehityksen globaalissa toimintaohjelmassa on kyse siitä, millaisen maailman jätämme jälkeemme.

– Meidän sukupolvemme voi vielä pysäyttää ilmastonmuutoksen, mutta meidän lapsemme eivät sitä voi enää tehdä, Kari sanoi puheessaan.

– Kun muualla vähennetään ympäristölle haitallisia tukia, Sipilän hallitus lisää niitä. Suomi oli esimerkkinä muulle maailmalle, kun päästökaupan huutokauppatulot ohjattiin kehitysyhteistyöhön. Nyt Sipilän hallitus otti nämä rahat maailman köyhimpien auttamisesta ja antoi ne teollisuudelle, Kari totesi.

– Lisäksi hallitus otti käyttöön uuden saastutustuen, jolla se kannustaa teollisuutta ylläpitämään ilmastopäästöjä. Samalla hallituksen suunnittelemat massiiviset metsähakkuut vesittävät kaikki muut päästövähennykset, Kari lisäsi.

Karin mukaan hallitus esittää ammatillisen koulutuksen uudistamisen panostuksena kestävään kehitykseen, vaikka leikkaa siitä lähes 200 miljoonaa euroa. Erityinen huoli on Karin mukaan pojista. Jo nyt viidennes nuorista miehistä on koulutuksen tai työn ulkopuolella. Myös varhaiskasvatuksen heikennykset lisäävät lasten eriarvoisuutta ja osuvat juuri niihin lapsiin, jotka tarvitsevat eniten tukea.

– Koulutusleikkaukset ovat tämän hallituksen suurin virhe. Niillä rikotaan jotain, jonka arvoa ei ymmärretä, Kari sanoi.

Puheessaan Kari viittasi siihen, että tasa-arvoa hallitus sanoo parantavansa “aktiivisin toimin”.

– Hallituksen edustajat puhuvat mielellään siitä, miten he parantaisivat naisten asemaa esimerkiksi perhevapaita uudistamalla. Nämä ehdotukset eivät ikävä kyllä koskaan löydä tietään hallituksen linjauksiin. Niitä ei löydy hallitusohjelmasta. Niitä ei löydy hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta. Eikä niitä löydy tästä selonteosta, Kari sanoi.

– Historia tulee muistamaan meidät siitä, miten Suomi kantaa vastuuta käynnissä olevasta historiallisesta humanitaarisesta kriisistä. Suomi on vastannut kriisiin heikentämällä ihmisoikeuksia,
leikkaamalla pakolaiskiintiötään, tekemällä perheenyhdistämisen lähes mahdottomaksi ja leikkaamalla Suomen kehitysyhteistyöstä 40 prosenttia, Kari sanoi puheessaan.

Puhe luettavissa kokonaisuudessaan: https://www.vihreat.fi/artikkeli/2017/02/emma-karin-puhe-kestavan-kehityksen-selonteosta-1522017