5604-12x15olli-poikaparviainen

Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen muistuttaa, että osaamisen edistäminen ja laadukas koulutus varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle ovat keinoja vastata työn murrokseen. Parviainen piti 27.2.2018 Vihreän eduskuntaryhmän ryhmäpuheen palautekeskustelussa tulevaisuusselonteon ensimmäisestä osasta, joka käsittelee jaettua ymmärrystä työn muutoksesta.

– Jo vuosikymmeniä on uumoiltu työn radikaalia vähenemistä ja muutosta. Nyt digitalisaation myötä asia on uudelleen esillä. Työn murros ja tulevaisuus ovat nyt kaikkien huulilla ja meidän on Suomessa oltava edelläkävijöitä jos haluamme pärjätä jatkossakin, Parviainen muistuttaa.

Työn murros on todellisuutta. Siitä ei ole Parviaisen mukaan pienintäkään epäilystä. Esimerkiksi epätyypillisten työsuhteiden ja alati muutoksessa olevien työurien määrä on kasvussa, vaikka suurin osa työpaikoista on Suomessakin edelleen vakituisia kokopäivätöitä eikä muutos ole dramaattinen.

– Myös työelämän vaatimukset muuttuvat. Elinikäinen oppiminen korostuu vakityössäkin. Yhä harvemman työura on enää yksi raide, jota pitkin edetään koulutuksen ja pysyvän työpaikan kautta eläkkeelle, Parviainen sanoo.

Koulutuksesta leikkaaminen on Parviaisen mukaan lyhytnäköistä politiikkaa ja heikentää mahdollisuuksiamme kouluttaa monipuolisia osaajia tuleviin tarpeisiin.

– Osaamisen edistäminen, laadukas koulutus varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle ja ylipäätään uuden oppimiseen kannustaminen ovat välttämättömiä keinoja vastata työn murrokseen, Parviainen korostaa.

Lue ryhmäpuhe kokonaisuudessaan osoitteessa: https://www.vihreat.fi/artikkeli/2018/02/olli-poika-parviaisen-ryhmapuhe-palautekeskustelussa-tulevaisuusselonteon-1-osasta