Vihreiden Hyrkkö iloitsee kaksivuotisen esikoulun kokeilusta sekä peräänkuuluttaa hallitukselta vauhtia myös joustavaan koulun aloitukseen ja maksuttomaan varhaiskasvatukseen

Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö iloitsee kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun alkamisesta. Valtioneuvosto antoi maanantaina 5.10. esityksen kaksivuotisen esikoulun kokeilusta. Kokeilun on määrä käynnistyä ensi vuoden elokuussa ja sen piiriin on tulossa 10 000 lasta eri puolilla Suomea.

– Varhaisten vuosien merkitys lasten kasvulle ja oppimiselle on suuri. Maksuton, kaikille kuuluva esiopetus luo pohjan tulevalle koulupolulle ja varmistaa, että lapset saavat tarvitsemaansa tukea ajoissa. On hienoa, että kaksivuotinen esiopetus nyt etenee ja että kokeilun kautta saadaan tietoa sen vaikuttavuudesta. Toiveena tietenkin on, että kaksivuotinen eskari voidaan kokeilun jälkeen vakiinnuttaa osaksi suomalaista oppimisen polkua, Hyrkkö sanoo.

Hallitusohjelmassa on linjattu kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun lisäksi myös esiopetuksen ja perusopetuksen kahden ensimmäisen vuosiluokan nivomisesta nykyistä kiinteämmin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Siirtyminen eteenpäin tapahtuisi joustavasti siinä vaiheessa, kun perustaidot ovat riittävän hyvin hallussa.

– Hallituksen tulee viedä myös tätä uudistusta eteenpäin. Tavoitteena ei tietenkään ole tehdä viisivuotiaista pikkukoululaisia, vaan parantaa varhaista perustaitojen oppimista. Oppiminen tapahtuu esiopetuksessa leikin, laulun ja toiminnan kautta, kuten tähänkin asti, Hyrkkö toteaa.

Suomalaisten lasten oppimiserot ovat kasvaneet viime vuosina. Eroissa näkyvät vahvasti esimerkiksi perhetaustan ja sukupuolen vaikutus. Varhaiskasvatukseen panostamalla eroja voidaan kuroa umpeen tehokkaasti. Hyrkkö peräänkuuluttaa lisää toimia varhaiskasvatuksen maksuttomuuden edistämiseksi.

– Laadukas varhaiskasvatus on tehokas keino edistää lasten hyvinvointia ja oppimista sekä ehkäistä ylisukupolvista huono-osaisuutta. On nurinkurista, että maksuttoman koulutuksen maassa oppimisen polun ensimmäisellä ja tutkitusti erittäin vaikuttavalla askelmalla onkin hintalappu. Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen on askel oikeaan suuntaan, mutta se ei vielä riitä. Varhaiskasvatuksesta on tehtävä lähitulevaisuudessa kokonaan maksutonta, Hyrkkö toteaa.

Hallitus on toteuttanut useita lapsi- ja perhemyönteisiä päätöksiä. Jokaisen lapsen oikeus varhaiskasvatukseen palautettiin elokuussa ja ryhmäkokoja pienennettiin. Talousarvioesityksessä varhaiskasvatusmaksuja alennetaan ja varhaiskasvatukseen kohdennetaan lisää pysyvää rahoitusta.

– Ajattelen, että politiikan tärkein tehtävä on rakentaa lapsille hyvää tulevaisuutta ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia ponnistaa elämään. On hyvä, että meillä on hallitus, joka ymmärtää tämän ja on sitoutunut panostamaan varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen, Hyrkkö päättää.