satu_hassi_20090323_1967615739

Eduskunta päätti tänään uudesta järjestelmästä uusiutuvan energian tukemiseksi. Tuen tarkoitus on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa kustannustehokkaasti. 

– Uutta tukea tarvitaan ylimenokaudeksi, kunnes tuotanto on markkinaehtoisesti kannattavaa. Hallitus kuitenkin päätti kehysriihessä heikentää uusiutuvan energian tukea, sanoo Vihreiden kansanedustaja, ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Satu Hassi.

Hallitus esittää kivihiilen energiakäytön kieltoa vuoteen 2029 mennessä ja päätti kehysriihessä tukipaketista, jolla kannustetaan energiayhtiöitä saavuttamaan tavoite. Rahat tukipakettiin otetaan uusiutuvan energian tuesta. 

– On nurinkurista rahoittaa kivihiilestä luopuminen leikkaamalla uusiutuvan energian tukea. Ilmastonmuutosta pitää torjua johdonmukaisesti, eikä tehdä yhdellä kädellä yhtä, toisella toista, Hassi sanoo.

– Vihreiden mielestä paketti olisi pitänyt rahoittaa leikkaamalla fossiilisen energian tukia, kuten paljon sähköä käyttävän teollisuuden energiaveron palautusta tai turpeen verotukea, jota on hallituskaudella nostettu.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT on todennut, että energiaveron palautus ei edistä suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä. Lisäksi se haittaa ilmastonmuutoksen torjuntaa, koska se kannustaa tuhlaavaan energiankäyttöön.

Arviolta 90 miljoonan tukipaketista puolet korvamerkitään bioenergian lisäämiseen ja vain puolet uusiin innovatiivisiin teknologioihin. 

– Metsävarojemme ohjaaminen hallituksen suunnittelemassa mittakaavassa energiakäyttöön ei ole kestävää. Bioenergia ei ole päästötöntä, toisin kuin hallitus haluaa esittää. Metsähakkuissa vapautuva hiilidioksidi sitoutuu uuteen metsän kasvuun vasta vuosikymmenten kuluessa, kun ilmastonmuutosta pitäisi saada hillittyä nyt, sanoo Hassi.

Vihreiden vuoteen 2035 suuntaava energiavisio perustuu päästöttömiin uusiutuvan energian muotoihin sekä uusiin energiateknologioihin.

– Tuuli, aurinko, maalämpö, hajautettu energiantuotanto, älysähköverkot ja energian käytön tehostaminen ovat avainasemassa tulevaisuuden energiajärjestelmässä, päättää Hassi.