SatuHassi_uusi2015

Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Satu Hassi

Vihreät jättää ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Satu Hassin johdolla lakialoitteen, jotta delfiinien ja muiden merinisäkkäiden pito eläintarhoissa ja käyttö sirkusesityksissä kielletään. Lisäksi Vihreät kysyy maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikaiselta, aikooko hallitus ryhtyä toimiin, jotta kielto saataisiin mukaan parhaillaan uudistettavaan eläinsuojelulakiin.

– Delfiineistä ja muista merinisäkkäistä karttuneen tutkimustiedon valossa niiden pitäminen vankeudessa aiheuttaa eläimille kärsimystä, eikä niiden pitämistä altaassa voida pitää hyväksyttävänä, Satu Hassi toteaa.

Delfiineille lajityypillistä käytöstä on aktiivinen liikkuminen laajalla alueella, sosiaalisuus, metsästäminen ja ympäristön tutkiminen eräänlaisen kaikuluotauksen avulla. Allasoloissa delfiini ei voi toteuttaa näitä tarpeita luonnollisella tavalla ja keinotekoisesti luodussa laumassa niiden stressi ja aggressiivisuus lisääntyy.

Suomen ainoana delfinaariona toimi Särkänniemen delfinaario, joka suljettiin taloudellisista syistä kannattamattomana vuonna 2015. Delfinaario oli kiistelty koko olemassaolonsa ajan. Vaikka delfinaarion piti luvan mukaan olla eläintarha, delfiinit esiintyivät siellä sirkusesityksiin verrattavissa näytöksissä. Delfinaarion toiminta-aikana syntyi 16 poikasta, joista 14 kuoli.

– Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen myötä Suomen lainsäädäntö tulee päivittää tutkimustietoa vastaavaksi ja kieltää delfiinien ja muiden merinisäkkäiden pito eläintarhoissa ja käyttö esityksissä, Satu Hassi vaatii.