Etyjin vaalitarkkailijat paheksuvat presidentti Donald Trumpin perusteettomia väitteitä vaalivilpistä todeten niiden vahingoittavan kansalaisten luottamusta demokraattisiin instituutioihin. Vaalien tekniset järjestelyt sujuivat tarkkailijoiden mukaan mallikkaasti koronapandemian keskellä. Vaalitarkkailuun on osallistunut kaksi suomalaista kansanedustajaa Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnasta.

”Ongelmia ja väärinkäytöksiä ei havaittu sellaisessa mittakaavassa, kuin kampanjat antavat ymmärtää. Äänestäminen vaalipäivänä ja ennakkoäänten laskeminen on pääsääntöisesti sujunut asianmukaisesti, vaikka yksittäisiä ongelmia esiintyy runsaasti ympäri Yhdysvaltoja. Meillä on Philadelphiaa lukuun ottamatta ollut välitön pääsy kaikkiin kohteisiin”, kertoo Suomen Etyj-valtuuskunnan puheenjohtaja Vilhelm Junnila (ps.).

Junnila tarkkailee vaaleja Wisconsinissa, joka on yksi vaa’ankieliosavaltiosta.

”Wisconsinissa Covid19-pandemian vuoksi kaikilta postitse äänestäjiltä ei vaadittu henkilöllisyystodistusta vaan aiempi rekisteröinti hyväksyttiin sellaisenaan, vaikka normaalioloissa osa olisi tullut poistaa äänestäjäluettelosta 30 vuorokauden kuluessa sen jälkeen, kun keskusvaalilautakunta on kehottanut aktivoitumaan. Muitakin juridisia tulkintoja on tehty erilaisin perustein eri osavaltioissa, kuten kaikissa aikaisemmissakin vaaleissa. Yhdysvalloissa ei toimita yhtenäisillä toimintatavoilla ja se aiheuttaa oikeustaisteluita jokaisen vaalin jälkeen”, hän huomauttaa.

Etyjin vaalitarkkailuoperaation toinen suomalainen kansanedustaja Pia Kauma (kok.) on jo palannut Suomeen Washington DC:stä.

”Tällä kertaa ihmiset äänestivät pääasiassa koronaviruspandemian takia paljon ennakkoon ja käyttivät postiääniä. Itse kävin yhdeksässä äänestyspaikassa, ja jokaisessa niissä tarkistimme erikseen muun muassa sen, miten varmistetaan, ettei kukaan äänestä kahta kertaa, ja että sähköisillä äänestyslipukkeilla on varajärjestelmä, ettei yksikään ääni mene hukkaan”, hän kertoo.

Kaumakin on tyrmistynyt Trumpin vaatimuksista keskeyttää ääntenlaskenta.

”Ei yksikään virkamies eikä yksikään poliitikko saa rajoittaa ihmisten äänioikeutta. Varsinkin näin kiivaan vaalitaistelun jälkeen on varmistettava, että jokainen ääni lasketaan. Nykyisen presidentin perusteettomat, jo vaali-iltana lausumat väitteet järjestelmällisistä puutteista vaalien toimittamisessa ovat hyvin vahingollisia”, Kauma toteaa.

Junnila huomauttaa, että vaikka Joe Biden voittaisi, senaatti on näillä näkymin jäämässä republikaaneille, jotka tulevat torppaamaan demokraattien kunnianhimoisimmat pyrkimykset.

”Vaalit olivat siten demokraateille pettymys, koska he menettivät kongressiedustajia, vaikka gallupit povasivat oikeaa maanvyöryä”, hän sanoo.

Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen ja Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston Odihrin yhteiseen vaalitarkkailuoperaatioon osallistuu hieman yli sata vaalitarkkailijaa, joista noin puolet on yleiskokouksen kansanedustajia eri maista.