Suomalainen vihreiden MEP Alviina Alametsä

Suomalainen vihreiden MEP Alviina Alametsä allekirjoitti europarlamentaarikkojen yhteisen kirjeen, jossa vedotaan palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön UNRWA-rahoituksen puolesta. Kirje osoitettiin muun muassa Euroopan komission, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin puheenjohtajille.

“UNRWA rahoituksen keskeyttäminen on moraalisesti kestämätön päätös. Yli 2 miljoonaa ihmistä ei voi kollektiivisesti rangaista sen vuoksi, että 12 työntekijää epäillään osallistuneen Hamasin iskun suunnitteluun. Järjestöllä on 30 000 työntekijää. Järjestö tekee merkittävää työtä ja UNRWA on tällä hetkellä ainoa taho, joka pystyy tarjoamaan kokonaisvaltaista apua gazalaisille ja palestiinalaisille”, toteaa Alametsä.

“Useamman EU-maan päätös keskeyttää rahoitus on herättänyt suurta keskustelua ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Myös Suomen eduskunnan ihmisoikeusverkosto on jättänyt vetoomuksen, jossa 41 kansanedustajaa vetoaa Suomen hallitukseen rahoituksen jatkamisen puolesta. Pohjoismaista Norja ja Tanska ovat ilmoittaneet, että eivät lopeta rahoitustaan. Suomen tulisi seurata tässä Norjaa ja Tanskaa”, lisää Alametsä.

“Kansainvälinen oikeus on määrännyt, että humanitaarisen avun tulee päästä Gazaan. Jos siviilit jätetään ilman apua, myös EU-valtiot ovat vastuussa heidän kuolemastaan ja kärsimyksestä. Vetoan Suomen hallitukseen ja muihin EU-maihin: jatkakaa rahoitusta”, päättää Alametsä.