Ala-Nissilä, Olavi kesk

Keskustan talouspoliittisen työryhmän puheenjohtaja Olavi Ala-Nissilä

Varapuheenjohtaja Kataisen lausunto yhteisvastuun lisäämisestä voi vaarantaa euron uskottavuutta epävarmassa tilanteessa

Katainen voi puheillaan vaarantaa puheillaan euron uskottavuutta, toteaa kansanedustaja, Keskustan talouspoliittisen työryhmän puheenjohtaja Olavi Ala-Nissilä.

Talous- ja sen uudistaminen on jokaisen jäsenmaan omalla vastuulla ja hankalat päätökset on kyettävä tekemään itse, hän jatkaa.

Nyt kun ylimitoitetut vaalilupaukset ja niiden tuomat riskit Italialle ja EU:lle luovat epävakautta, joutuu kysymään komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataiselta, että mistä nyt on kyse. Hän kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa (27.5.) katuvansa yhteisvastuun kritiikkiään ja kannattavansa muun muassa työttömyysrahastoa.

Italian poliittinen tilanne on sekasortoisessa tilassa ja uudet vaalit ovat harkinnassa. Italian vaalivoittajien keskeinen tavoite on kasvattaa julkisia menoja, vaikka maa on pahoin velkaantunut. Eikö juuri nyt, kun Italia on vaarantamassa pankkiunionin syntymistä ja hermostuttanut markkinoita, olisi tärkeää korostaa tervettä taloudenpitoa ja sääntöjen noudattamista, Ala-Nissilä kysyy.

Ala-Nissilän mielestä parasta yhteisvastuuta on se, että jäsenmaat noudattavat yhteisiä pelisääntöjä. Markkinapaineen pitää myös toimia huonoa taloudenhoitoa kohtaan. Moraalikato voi laajentuessaan vaarantaa koko yhteisvaluutta euron. Suomen hallituksen kanta on, että Suomi ei tue sellaisia talous- ja rahaliittoa tukea uudistuksia, jotka lisäävät jäsenmaiden yhteisvastuuta. Suomi korostaa EMU:n kehitystyössä markkinakurin ja jäsenmaiden oman vastuun merkitystä.

Jos lähdetään helpompaa tietä, eli siirretään vastuuta muille, niin vaarana riskien ottaminen ja menojen laittaminen toisten piikkiin. Sille tielle ei pidä lähteä. Se ei ole Suomen edun mukaista.