Vammaisiin ja erityisesti kehitysvammaisiin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset ja väkivalta eivät ole ensimmäistä kertaa uutisissa. Kansanedustaja Bella Forsgrén, vihr. huomauttaakin, että esille nousseessa autistisen pojan vuosia kestäneessä pahoinpitelyssä ei ole kyse yksittäistapauksesta. Hyvinvointivaltiomme on olemassa, jotta huolehdimme toinen toisistamme. On selvää, että tällaista ei saa tapahtua kellekään – ei varsinkaan lapselle. 

Vammaisten historia on monin tavoin väkivallan, oikeuksien riiston ja stigman sävyttämää tähän päivään asti. Vammaisten kokema väkivalta onkin rakenteellista ja arkipäivästä Suomessa.

”Emme voi sanoa, että olisimme päässeet täysin eroon eugeenisesta ajattelusta, joka on näkynyt historiassa vammaisten laitoksiin sulkemisena, pakkosterilisointeina ja seksuaalisuuden kontrollointina. Kuulemme ja toistamme yhä kaikuja omasta historiastamme”, toteaa Forsgrén.

Eduskunnan oikeusasiamies on toistuvasti ilmaissut, että itsemääräämisoikeutta loukataan palveluasumisyksiköissä.

”Näemme kyvykkyyden niin keskeisenä osana ihmisyyttä, että tiettyjen kykyjen, kuten puhekyvyn, puuttuminen vaarantaa erityisesti itsemääräämisoikeuden yhteiskunnassamme. Oikeuksien loukkaukset palveluasumisessa koskettavat paitsi vammaisia, myös vanhuksia. Suljemme silmämme tältä jatkuvasti”, muistuttaa Forsgrén.

Julkisuudessa on keskusteltu hankintalain epäkohdista vammaisten palveluasumisen kilpailutuksen osalta. Vammaisten asumispalveluiden kilpailuttaminen tulisikin poistaa hankintalaista. Lainsäädännön korjaaminen ei itsessään riitä, jos ihmisoikeuksien toteutumista ei riittävästi valvota. Valvontaan on kiinnitettävä huomiota ja se tulee resursoida huomattavasti nykyistä paremmin.

”On vihdoin ymmärrettävä, että vammaispalvelut tulee alun perikin budjetoida tasolle, jolla ihmisoikeudet voivat toteutua: Vammaisten yksilölliset tarpeet ja oikeudet eivät täyty, jos palveluiden kriteerinä on halvin hinta”, Forsgrén linjaa.

Forsgrénin mukaan meidän on myös mietittävä kaltoinkohtelun juurisyitä:

”Miten tällaista kaltoinkohtelua voi tapahtua maassa, jota kutsumme sivistysvaltioksi?”