Eduskunnan kyselytunnilla 9. kesäkuuta 2022 keskusteltiin erityisesti lastensuojelun tilanteesta ja oppimisen tuen uudistamisesta.

Kyselytunti alkoi Sanna Antikaisen (ps.) kysymyksellä lastensuojelulain uudistuksen resurssoinnista. Antikainen viittasi uutisiin siitä, ettei lastensuojelulain uudistus etenekään syksyllä eduskuntaan.

“Miten voi olla, että ministeriössä ei ole osoitettu tarvittavia resursseja epäkohtien korjaamiseksi ja lasten turvallisuuden takaamiseksi?” Antikainen kysyi.

“Lastensuojelulakia on Suomessa paikattu lähes joka vuosi jollakin pienellä osittaisuudistuksella ja alun perin oli tarkoitus tehdä kaksi tällaista osittaisuudistusta, joista toinen on tehty — tämä avohuollon mitoituksen tiukentaminen, jolloin yhdellä sosiaalityöntekijällä on vähemmän lapsia huollettavana — mutta ratkaisumme on, että uudistetaan koko laki,” perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) vastasi.

Jatkokysymyksissä kiinnitettiin huomiota erityisesti työvoiman vaikeaan saatavuuteen lastensuojelutyöhön. Keskustelussa nousi esiin myös perheiden hyvinvointiin ja toimeentuloon, nuoriin kohdistuviin paineisiin ja äitien päihdekuntoutukseen liittyviä kysymyksiä.​

Kyselytunnin toisen aiheen nosti esiin Sofia Vikman (kok.), jonka mukaan joka kahdeksas nuori jättää peruskoulun vailla riittäviä valmiuksia jatko-opintoihin:

“Perusopetuksen laadun vahvistaminen on aivan välttämätöntä. Kysyn opetusministeriltä: miksi ette ole tuoneet eduskunnalle esitystä oppimisen tuen uudistamisesta?”

Opetusministeri Li Andersson (vas.) kertoi hallituksen käynnistäneen heti hallituskauden alussa asiantuntijatyön, joka tekee esityksiä oppimisen tuen uudistamiseksi. Työryhmän loppuraportti ehdotuksineen valmistuu elokuun lopussa.

“Käytännössä tämä tulee siis olemaan seuraavien eduskuntavaalien kysymys.”​

Kyselytunnilla kysymyksiä esittivät myös Päivi Räsänen (kd.) tyypin 2 diabeteslääkkeiden korvauksista, Harry Harkimo (liik.) kuntien työntekijöiden palkankorotuksista ja Ano Turtiainen (vkk.) Nato-hakemuksen peruuttamisesta.

Kyselytunnin videotallenne eduskunnan verkkolähetyspalvelussa

Kaikki suullisella kyselytunnilla esitetyt kysymykset ja vastaukset täysistunnon pöytäkirjassa. ​