Katu- ja jengirikollisuus sekä nuorten väkivaltarikokset nousivat esiin suullisella kyselytunnilla torstaina 2. kesäkuuta.

Suullisen kyselytunnin ensimmäisen kysymyksen esittänyt Olli Immonen (ps.) kysyi, miten hallitus aikoo reagoida katujengirikollisuuden yleistymiseen ja katujengirikollisuutta koskevien tuomioiden koventamisperusteisiin. Immonen toi esiin ennaltaehkäisevään toimintaan sekä rikoksiin syyllistyneiden oleskelulupiin liittyvät tekijät katujengirikollisuuden sekä nuorten väkivaltarikollisuuden taustalla. Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) ilmaisi huolensa rikollisuutta koskevaan ilmiöön, jossa painottuvat alle 15-vuotiaiden väkivaltarikokset ja toisaalta nuorisoryhmät, joita erityisesti on pääkaupunkiseudulla. Mikkonen korosti myös poliisin resursseja puuttua ilmiöön – sekä ennaltaehkäisevään toimintaan että myös tutkintaan tekijöiden saamiseksi vastuuseen.

Lisäkysymyksissä esille nousivat maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät kysymykset. Mikkosen mukaan on olennaista, että kotouttamiseen liittyvässä työssä tulee paremmin pystyä varmistamaan, että ihmiset pystyvät integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan mahdollisimman helposti ja pysyvästi eivätkä joutuisi rikoksen polulle.  Oleskelulupien käsittelyssä tai niiden eväämistä arvioitaessa voidaan erityisesti tarkkailla, jos tilanteeseen liittyy kansallista turvallisuutta uhkaavia tekijöitä, sisäministeri totesi.

Kyselytunnilla esillä oli myös kysymys nuorten mielenterveyspalveluista. Sari Multala (kok.) kysyi hallitukselta, ”mitä aiotte tehdä nuorten mielenterveyspalveluihin pääsyn parantamiseksi?”. Lisäkysymyksessä hän toi esiin myös terapiatakuun puuttumisen hoitotakuuta koskevasta hallituksen esityksestä. Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) painotti nopean yhteyden saamista perusterveydenhuoltoon eli terveyskeskuksiin, joka tukisi myös mielenterveyspalveluihin pääsyä sekä nopeaa puuttumista mielenterveysongelmia koskevissa tilanteissa. ”Sen sijaan psykoterapiaa, etenkään vaativaa psykoterapiaa, emme nykyisten psykoterapeuttien koulutusmäärien puitteissa katso realistiseksi pystyä tarjoamaan kansalaisaloitteen mukaisessa neljässä viikossa kuin joissain harvoissa tapauksissa”, ministeri totesi. Lindén kuitenkin painotti samalla hoitotakuun ja hoitoon pääsyn kokonaismerkitystä kaikissa terveyttä ja mielenterveyttä koskevissa ongelmatilanteissa.

Muita suullisen kyselytunnin kysymysaiheita olivat hallituksen toimenpiteet talouskriisissä, huoltovarmuus, työvoimapula, luonnon monimuotoisuuden merkitys, maailmanlaajuinen ruokapula sekä luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen.
Suullisella kyselytunnilla 2.6.2022 kaikki esitetyt kysymykset ja vastaukset täysistunnon pöytäkirjassa