Suomea kokouksessa edusti eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen Kuvaaja: Lauri Heikkinen/valtioneuvoston kanslia

Eurooppaministerien epävirallisen videokokouksen pääaiheina 18. tammikuuta olivat EU:n koordinaatio koronapandemian torjunnassa ja 21. tammikuuta pidettävän Eurooppa-neuvoston jäsenten videokokouksen valmistelu. Suomea kokouksessa edusti eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.

Ministerit kävivät keskustelun EU:n koronakoordinaation tehostamisesta ja erityisesti koronarokotteiden saatavuuden ja jakelun parantamisesta. Suomi kannattaa EU:n yhteisiä vahvoja toimia ja rokoteyhteistyötä koronaviruksen taltuttamiseksi. Mahdolliset pullonkaulat rokotteiden toimituksessa aina valmistajalta jäsenmaihin asti tulee hoitaa kuntoon. Selkeä viestintä kansalaisille rokottamisprosessista ja aikataulusta ovat yhtä lailla avainasemassa. Eurooppa-neuvoston jäsenet keskustelevat koronakoordinaatiosta ja rokotetilanteesta videokokouksessaan 21. tammikuuta.

Ministeri Tuppurainen toi myös esiin tarpeen saada rokotekattavuus maailmanlaajuiseksi, jotta pandemia saadaan todella nujerrettua. Rokotekattavuuden saavuttamisessa tulee hyödyntää tehokkaasti muun muassa kansainvälistä Covax-rokoteyhteistyömekanismia. Sen tarkoitus on edistää koronarokotteiden yhdenvertaista saatavuutta kaikille maille nopeasti ja tukea ja vahvistaa rokotetuotantoa sekä -jakelua maailmassa.

”Rokotteiden saatavuus ja tehokas jakelu ovat avainasemassa koronaviruksen nujertamisessa. EU:n hankintayhteistyö on alkanut hyvin, mutta toimia on tarpeen kirittää. On myös muistettava, että yksikään maa ei ole turvassa, ennen kuin pandemia saadaan hallintaan kaikkialla maailmassa. Siksi rokotesolidaarisuuden osoittaminen on tärkeää. Se on myös yhteisten eurooppalaisten arvojemme mukaista.” sanoo ministeri Tuppurainen.

”Jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla seurata rokotustilannetta, on meillä oltava yhdenmukainen tilastointi rokotekattavuudesta. Tarvitaan myös yhteinen rokotesertifikaatti, sillä tavoitteenamme on lopulta päästä avaamaan yhteiskuntia ja turvata meille kaikille tärkeää vapaata liikkuvuutta.” ministeri Tuppurainen jatkaa.

1.1.2021 EU:n neuvoston puheenjohtajavaltiona aloittanut Portugali esitteli kokouksessa puheenjohtajuutensa painopisteet. Portugalin pääprioriteetit ovat 1) Euroopan elpymisen edistäminen vihreän ja digitaalisen siirtymän avulla 2) Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpano oikeudenmukaisen ja osallistavan vihreän ja digitaalisen siirtymän varmistamiseksi sekä 3) Euroopan strategisen autonomian vahvistaminen.

Puheenjohtajavaltio Portugali kertoi myös Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin valmistelutilanteesta. Konferenssin valmistelu on viivästynyt koronapandemian takia. Neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission on tarkoitus sopia konferenssin mandaatista yhteisellä julistuksella.

EU:n yleisten asioiden neuvostossa jäsenmaita edustavat pääasiassa jäsenvaltioiden eurooppaministerit. Neuvoston tehtävänä on muun muassa valmistella Eurooppa-neuvoston kokouksia. Se myös vastaa useista monialaisista politiikoista kuten rahoituskehysneuvotteluista ja EU:n laajentumisesta. Myös oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät kysymykset kuuluvat vakiintuneesti neuvoston asialistalle.