Ala-Nissilä, Olavi kesk
Ala-Nissilä, Olavi kesk

Vihreiden eduskuntaryhmän julkaisemat vaihtoehtobudjetin ehdotukset heikentäisivät työllisyystavoitteen saavuttamista ja tietäisivät vaikeuksia suomalaisille yrityksille, arvioi Keskustan verotyöryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä.

Vaihtoehdossaan vihreät haluavat kiristää yrittäjien verotusta, heikentää suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja vaikeuttaa työn vastaanottamista. Nämä ovat vääriä keinoja tilanteessa, jossa uusien työpaikkojen luomisen lisäksi on pidettävä huoli nykyisistä, kannustettava ihmisiä töihin ja yrityksiä investoimaan.

Miksi vihreät haluavat kurittaa suomalaisia yrittäjiä ja kotimaista teollisuutta, mutta eivät ehdota mitään esimerkiksi kansainvälisen veronkierron kitkemiseksi? Ala-Nissilä kysyy.

Vihreiden esitys dieselveron korottamisesta voisi olla kuolinisku vaikeassa tilanteessa oleville kotimaisille kuljetusyrittäjille. Lisäksi vihreiden ehdottama verotuksen kiristys työkoneiden käyttäjille vaikeuttaisi monen pienyrittäjän asemaa. Pitkien etäisyyksien maassa kuljetuskustannukset nousisivat entisestään ja heikentäisivät teollisuuden kilpailukykyä. Lisäksi vihreät nostaisivat reippaasti paljon energiaa käyttävien yritysten sähköveroa.

Suomalainen teollisuus on merkittävä työllistäjä ja hyvinvointivaltion selkäranka, joka hoitaa ympäristövastuunsa pääsääntöisesti hyvin. Kansainvälinen suuntaus on ennemminkin oman teollisuuden edellytysten vahvistaminen kuin heikentäminen.

Työllisyystavoitteen saavuttaminen karkaisi entistä kauemmaksi, jos kilometrikorvausta heikennettäisiin ja työmatkavähennystä rajattaisiin. Tavoitteena pitää olla kannustinloukkujen purkaminen ja ihmisten rohkaiseminen työhön hieman kauempaakin kotoa, ei päinvastoin. Ehdotetut toimet johtaisivat työmatkakustannusten roimaan kasvuun etenkin syrjäseutujen ihmisille, Ala-Nissilä huomauttaa.