Vihreiden Atte Harjanteen mukaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston mahdollisuudet puuttua kuluttajalle mahdollisesti haitallisiin yrityskauppoihin on rajattu liian tiukoiksi. Tämä on saattanut johtaa tilanteisiin, joissa kuluttajahinnat ovat nousseet merkittävästi kilpailun puutteen vuoksi eri toimialoilla.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) valvoo Suomessa markkinoiden toimivuutta ja turvaa niin kuluttajien kuin yritysten terveen aseman markkinoilla. Sillä on oikeus puuttua yrityskauppoihin, jotka ylittävät tietyt lain määrittämät liikevaihtorajat.

Liikevaihtorajat ovat Suomen oloihin korkeat, sillä jo pienetkin yrityskaupat voivat keskittää markkinoita paljonkin, varsinkin pienillä toimialoilla. Tämä johtaa kilpailun vähenemiseen, ja näkyy kuluttajalle korkeampina hintoina tai jopa tarjonnan vähenemisenä, Harjanne sanoo.

Tällä hetkellä yrityskaupan osapuolten yhteenlasketun liikevaihdon on ylitettävä 350 miljoonaa euroa, ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertyneen liikevaihdon on ylitettävä 20 miljoonaa euroa kummankin osapuolen osalta.

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle olisi myönnettävä oikeus puuttua erityistapauksissa myös pienempiin yrityskauppoihin. Tällä niin sanotulla otto-oikeudella voisi olla selvä positiivinen vaikutus markkinoiden toimintaan Suomessa, Harjanne kertoo.

Otto-oikeus ei välttämättä lisäisi KKV:n työmäärää radikaalisti. On todennäköistä, että jo itse otto-oikeuden lanseeraaminen edistäisi markkinoiden toimintaa. Jo tieto siitä, että KKV:lla on otto-oikeus myös pienempiin yrityskauppoihin, ehkäisisi kaikkien räikeimmät markkinoiden keskittymiseen johtavat nykyisen liikevaihtorajan alittavat kaupat.

Kansanedustaja on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen.