Vihreiden Atte Harjanne vaatii Suomea ottamaan luonnon monimuotoisuuden paremmin huomioon talouspolitiikassaan. Tuoreen taloustieteen raportin mukaan luontopääoma on rapautunut menneinä vuosikymmeninä hälyttävää tahtia, ja suunta tulee jatkumaan ilman merkittävää muutosta luonnon arvottamiseen. 

2.2.2021 julkistettiin Yhdistyneen kuningaskunnan valtiovarainministeriön tilaama raportti “The Dasgupta Review” luonnon ja talouden yhteenkytkeytyneestä luonteesta. Raportin karu viesti on, että luontopääoman suojelussa on globaalisti epäonnistuttu.  Luontopääoman määrä on laskenut raportin arvion mukaan vuodesta 1992 vuoteen 2014 mennessä jopa 40 prosenttia.

Luonnon ja ekosysteemien tarkka arviointi ja määrittely on tunnetusti vaikeaa, mutta vaarallinen suunta ja mittakaava ovat selkeitä. Myös Suomessa olisi otettava raportin viesti vakavasti, ja pohdittava miten voimme ottaa luonnon paremmin huomioon taloudenpidossa, Harjanne alleviivaa.

Harjanteen mukaan nykypolitiikassa olisi paljon parannettavaa. Raportin mukaan jo pelkästään ympäristölle ja ilmastolle haitalliset tuet vastaavat kooltaan jopa 5-7% prosenttia globaalista bruttokansantuotteesta, ja  niiden ulkoisvaikutukset huomioon otettuna negatiiviset vaikutukset ovat jopa 4-6 biljoonaa dollaria vuodessa.

Myös Suomessa luonto köyhtyy. Talouskasvun ja hyvinvoinnin rakentaminen luontoa köyhdyttämällä ei ole pitkällä aikavälillä kestävää. Tämä näkökulma on syytä pitää mukana kaikessa talouspoliittisessa keskustelussa, Harjanne korostaa.

Kansanedustaja on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen.