Sari_Tanus-4562

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus esittää arvonlisäveron alarajan nostamista 10 000 eurosta 50 000 euroon. Tanus esittää, että alv rajan päälle tulevaa huojennusaluetta tulee myös kasvattaa. Tanus jätti tänään Eduskunnassa asiasta kirjallisen kysymyksen, sekä toimenpidealoitteen.

Sari Tanus ihmettelee käytäntöä, jossa EU:n eri maissa ALV lainsäädännössä on hyvin suuria eroja. Suomen arvonlisäveron alaraja on pysynyt EU:n liittymisen jälkeen noin 20 vuotta samana, kunnes juuri ennen vuoden 2015 eduskuntavaaleja alvin alaraja nostetiin 8 500 eurosta 10 000 euroon. Nykyisellä alarajalla Suomi on jäänyt selvästi jälkeen muista EU-maista. Esimerkiksi Viro on päättänyt nostaa ALV:n alarajan 40 000 euroon ja hakee siihen lupaa EU:lta. Tanuksen mukaan, nyt vallitseva tilanne kohtelee eri EU-maissa toimivia pienyrittäjiä täysin eriarvoisesti.

Sari Tanus painottaa, että nykyinen verokäytäntö vaikuttaa erityisesti työvoimavaltaisten alojen pienyrittäjien toimintaan.  Suurempien yritysten, monesti pääomavaltaisten alojen yrittäjät voivat vähentää ostojensa arvonlisäveron myynnin arvonlisäverosta. Käsityövaltaisten alojen yrittäjillä ei sitä vastoin vähennettävää useinkaan ole.

ALV:n alhainen alaraja koskettaa erityisesti naisvaltaisia aloja.

Työvoimavaltaisen alan pienyrittäjä ei, markkina-ja taloustilanteesta johtuen, voi lisätä täysimääräistä ALV veroa kuluttajahintoihin. ALV:n osuus voikin usein lohkaista lopputuotteen hinnasta jopa enemmän kuin yrittäjän omasta työstään saama osuus.

Nykyinen liian alhainen alvin alaraja palvelee ”harrastajayrittäjiä”, sekä osaltaan vääristää kilpailua ja lisää harmaata taloutta. Monet yrittäjät jarruttavat liiketoimintaansa 10 000 euron rajan lähestyessä, tai tekevät ”töitä pimeästi”

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n tuoreet tutkimustulokset tukevat ALV:n alarajan nostoa. Alhainen ALV:n alaraja haittaa osaltaan yritysten kasvua. Tanuksen mukaan, tällä hetkellä uusia työpaikkoja syntyy erityisesti pieniin yrityksiin. Arvonlisäveron alarajan nostaminen EU-maiden keskitasolle olisi selkeä kannuste yritysten kasvuun