Anttila, Sirkka-Liisa kesk
Anttila, Sirkka-Liisa kesk

Hämeen Sanomien kirjoituksessani tänään käsittelen SOTEn haasteita. Lakiehdotusten on tarkoitus lähteä lausunnolle elokuussa. Aikataulu tulee olemaan hyvin kireä näin suuren uudistuksen voimaan saattamiseksi. Siksi ehdotankin että uudistuksen lait pitää hyväksyä tämän eduskunnan aikana mutta lakien toimeenpano toteutettaisiin porrastetusti. Näin tehtiin aikanaan mm. peruskoulu-uudistuksessa, kun sen toteutus alkoi Lapista.

Monien arvostamieni asiantuntijoiden mukaan suurena vaarana on valtavan kaaoksen syntyminen jos uudistus yritetään viedä toteutukseen samanaikaisesti koko Suomessa. Siksi sitä tässä pohdin sen kaaoksen estämiseksi.

Miten estämme kaaoksen v. 2019?

Moni asiantuntija varoittaa suuresta kaaoksesta, johon ajaudumme, kun yritämme liian suurta uudistusta yhdellä kertaa. Nyt olisikin suurta viisautta hakea ratkaisua uudistuksen portaittaisesta voimaantulosta. Peruskoulu-uudistus toteutettiin asteittain aloittamalla Lapista. Meillä suurimmat jonotusajat lääkäriin ovat suurissa kaupungeissa. Siksi olisikin perustelua aloittaa sieltä uudistuksen toimeenpano.

Uudistuksen voimaantulon porrastaminen antaisi lisää aikaa sen toimeenpanoon muualla Suomessa. Palvelujen laatu, vaikuttavuus ja sisällöt ovat jääneet liikaa taka-alalle. Rakenteista puhutaan liikaa ja nyt pitää keskustelu siirtää asiakkaankin näkökulmasta tärkeimpään palvelujen saatavuuteen, laatuun ja vaikuttavuuteen.