jukkakopra-karuselli-vaalikampanja-jukan-kuva-small

Kokoomuksen Jukka Kopra: EU ei ole kieltämässä reserviläisten kivääreitä

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra kehottaa laittamaan jäitä hattuun asedirektiivi-keskustelussa. Kopran mukaan Kokoomus, muut hallituspuolueet sekä ammattitaitoiset virkamiehet ovat tehneet hartiavoimin töitä, jotta asedirektiivistä tulisi Suomen näkökulmasta hyvä. Neuvottelut asedirektiivistä ovat tällä hetkellä viime metreillä, ja niiden on tarkoitus päättyä ennen vuoden loppua.

”Suomella on ollut yhtenäinen ääni koko asedirektiivineuvottelujen ajan. Tavoitteenamme on, että direktiivi ottaa huomioon Suomen laajan reserviläistoiminnan ja metsästysharrastuksen erityispiirteet. Tämä on ollut aivan selvää koko hallitusrintamalle”, sanoo Kopra.

”Suomen keskeisin tavoite neuvotteluissa on se, että reserviläisillä tulee olla mahdollisuus saada poikkeuslupa myös sellaisiin aseisiin, jotka on sijoitettu A-luokkaan eli kiellettyjen aseiden luokkaan. Suomen maanpuolustusratkaisu on luonteeltaan ainutlaatuinen EU:ssa, eikä aivan vastaavaa järjestelmää muualla ole”, jatkaa Kopra.

Pikaisesti annetussa komission asedirektiiviesityksessä ei ehditty tekemään riittäviä vaikutusarviointeja ja siksi esitys on aiheuttanut meteliä. Direktiivin tarkoituksena on lisätä eurooppalaisten turvallisuutta ja pyrkiä estämään aseiden kulkeutuminen terroristien ja joukkosurmaajien käsiin.

Esityksessä kaikkein tehokkaimpien ja helposti automaattisiksi muutettavien puoliautomaattiaseiden omistus kiellettäisiin siviileiltä ilman hyväksyttävää syytä. Kopran mukaan yleiseurooppalaiselle asedirektiiville on perusteita, mutta sen pitää huomioida jäsenmaiden omat erityispiirteet.

EU:n ministerineuvoston esitys direktiivin sisällöstä poikkeaa olennaisesti komission esityksestä. Neuvoston kanta on myös Suomen tavoitelinjausten mukainen. Direktiivin käsittelyyn kuuluva niin kutsuttu trilogi-neuvotteuvaihe on juuri päättynyt.

”Käsitykseni mukaan tällä hetkellä neuvottelujen ainoat huolet Suomen kannalta ovat enää lipaskoon pieneneminen ja ehdotuksessa olevat pakolliset määräaikaiset lääkärintarkastukset, jotka Suomi haluaisi kansallisesti päätettäväksi. Jo muiden neuvoteltujen poikkeusten lisäksi, näihinkin on puolustusministerin ja ensin sisäministeri Orpon sekä myöhemmin ministeri Risikon johdolla haettu parasta mahdollista ratkaisua”, sanoo Kopra.

”Suomi on onnistunut hyvin neuvottelemaan omat tarpeensa mukaan neuvoston esitykseen. Suomalaisten reserviläisten kivääreillä ei ole mitään tekemistä direktiivin uudistamisen motiivien kanssa. Siksi luottoni sekä neuvottelijoihin että neuvottelun lopputulokseen on vahva. Uskon, että esitys kääntyy parhain päin turvaten suomalaisen reserviläistoiminnan ja metsästysharrastuksen jatkumisen”, päättää Kopra.