Kokoomuksen Mia Laiho: Terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi yksityinen terveydenhuolto otettava mukaan vahvemmin

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho vaatii hallitukselta pikaisia toimia koronarokotusten laajentamiseksi yksityiseen terveydenhuoltoon. Edustaja Laiho on jättänyt asiasta allekirjoitettavaksi toimenpidealoitteen. Tällä hetkellä koronarokotteita tarjotaan vain julkisissa massarokotuspisteissä ja työterveyshuollossa.

”Olisi sujuvaa, että rokotuksia saisi myös yksityiseltä puolelta, kuten muidenkin tarttuvien tautien tehosterokotteiden esim. jäykkäkouristusrokotteiden, influenssa- ja punkkirokotteiden kanssa. Tällä hetkellä henkilö, joka ei käytä työterveyshuoltoa voi valita koronarokotuksen saamiseen vain julkisen terveydenhuollon kautta massarokotuspisteen. Massarokotuspisteet ovat toimineet hyvin, mutta ne vaativat myös paljon henkilöstöresurssia, jota tarvittaisiin nyt kipeästi muussa terveydenhuollossa. Olisi tärkeää mahdollistaa yksittäiselle kansalaiselle rokotteen ottaminen myös yksityisen terveydenhuollon kautta”, avaa Laiho.

”Koronavirus jää keskuuteemme vielä pitkäksi aikaa eri varianttien muodossa. Tulemme tarvitsemaan rokotuksia ja tehosteannoksia pitkään tulevaisuudessakin. Olisi näppärää, että punkkibussit ja kauppakeskusten yhteydessä olevat yksityiset voisivat tarjota rokotteita ihmisille, kun pistososaamistakin löytyy. Tämä antaisi ihmisille mahdollisuuden valita mistä rokotteen itselleen hankkii”, sanoo Laiho.

Ensimmäisen koronarokotusannoksen on saanut 88,1 %, toisen annoksen 84,4 %, kolmannen annoksen 34,5 % yli 12 vuotta täyttäneestä väestöstä. Eli ensimmäinen koronarokotusannos puuttuu edelleen 531 000 ihmiseltä, toinen annos 730 000 ihmiseltä ja kolmas annos 3 202 000 ihmiseltä.

”Rokotekattavuuden osalta työtä on siis vielä paljon edessä. Huomioiden erittäin vaikea henkilöstötilanne julkisessa terveydenhuollossa, olisi koronarokotuksia pystyttävä tarjoamaan myös yksityisessä terveydenhuollossa ja siirtämään massarokotuksia yksityisen toteuttamiksi”, Laiho toteaa.

”Meidän on vapautettava kuntien terveydenhuollon resursseja tässä tilanteessa kiireellisiin tehtäviin. Hallitus valmistelee jo valmiuslakien käyttöönottoa, mikä on erikoista, kun kaikkia muita mahdollisia toimia työvoimaresurssin saamiseksi potilastyöhön ei ole tehty. Ottamalla yksityinen terveydenhuolto määrätietoisesti ja vahvasti mukaan koronakriisin hoitoon, edistetään kansalaisten rokotekattavuuden nousua, helpotetaan painetta sairaaloissa ja varmistetaan ihmisten oikeus saada hoitoa myös muissa sairauksissa kuin koronassa”, päättää Laiho.