Harmaantuvassa Suomessa tarvitaan entistä enemmän hoitoa ja hoivaa. Hallituksen toimesta saatiin aikaan sitova hoitajamitoitus, joka tulee voimaan siirtymäajan jälkeen 1.4.2023. Lain voimaan tullessa tarvitaan noin 4400 hoitajaa lisää. Hallituksen lisäämät koulutuksen aloituspaikat ei ennätä mukaan tähän uudistukseen jo siksikin, koska opiskelijat valmistuvat vasta vuosien päästä, sanoo kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi.  

”Sitova hoitajamitoitus on kaunis ajatus, mutta meneillään oleva siirtymäaika on osoittanut sen, että kauniit ajatukset eivät riitä, jos ei ole riittävästi rahaa palkata ammattilaisia töihin, eikä ammattilaisia ole riittävästi olemassakaan”, Kilpi toteaa.  

”Siirtymäaikana on jo nähty rekrytointiongelmia, joka on pakottanut tehostetun palveluasumisen yksiköt vähentämään asiakasmääriä, jotta lakisääteinen mitoitus saavutetaan. Kokonaisia yksiköitäkin on jouduttu jo sulkemaan tästä syystä, vaikka laki ei ole vielä edes täysimääräisesti voimassa”, Kilpi jatkaa.  

”Tilanne ei tule helpottumaan lähivuosina, vaan hoivahenkilöstöstä tulee olemaan pulaa jatkossakin. Samaan aikaan, kun palvelutarve kasvaa ikääntymisen myötä ja lisää henkilöstötarvetta, työikäisten määrä supistuu ja merkittävä määrä nykyistä hoitohenkilöstöä eläköityy”, Kilpi sanoo.  

KEVA on arvioinut, että hoitoalalta jää vanhuuseläkkeelle seuraavan 10 vuoden aikana jopa 29 000 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeille 14 000 henkilöä. Alalta myös poistuu muutoinkin huolestuttavan paljon ammattitaitoista väkeä.  

”Herää kysymys, että mistä hallitus aikoo saada hoidon ja hoivan ammattilaisia niin paljon, että sitova hoitajamitoitus voidaan oikeasti toteuttaa? Kyse ei ole yhdestä lauseesta lakitekstissä vaan ihmisistä ja heidän elämästä”, Kilpi toteaa.  

”Hallitusta on moneen kertaa useassa eri yhteydessä varoitettu siitä, että hoitajamitoitus tulee ajamaan palveluntuottajia laittomaan tilaan. Näin on nyt käymässä hyvin suuressa mittakaavassa”, Kilpi päättää.  

Edustaja Kilpi jätti asiasta kirjallisen kysymyksen eduskunnan puhemiehelle.